Як знайти масу речовини

Як знайти масу речовини

Масу речовини потрібно знайти в багатьох завданнях. Це можна зробити за допомогою спеціальних формул. Зазвичай в умові завдання присутня реакція, за допомогою якої знаходяться деякі величини.

Інструкція

1. При даному в умові завдання обсязі та щільності обчислюйте масу наступним чином: m = V * p, де m - маса, V - об 'єм, p - щільність.

2. В інших випадках розраховуйте масу так: m = n * M, де m - маса, n - кількість речовини, M - молярна маса. Молярну масу , для цього потрібно скласти всі атомні маси простих речовин, що входять до складу складної (атомні маси вказані в таблиці Д.І. Менделєєва за позначенням елемента).не важкопідрахувати

3. Виражайте значення маси з формули масової частки речовини: w = m (x) * 100 %/m, де w - масова частка речовини, m (x) - маса речовини, m - маса розчину, в якому розчинено цю речовину. Щоб знайти масу речовини необхідно: m(x) = w*m/100%.

4. З формули виходу продукту обчислюйте потрібну вам масу: вихід продукту = mp (x) * 100 %/m (x), де mp (x) - маса продукту x, отриманого в реальному процесі, m (x) - розрахована маса речовини x. Виводьте: mp (x) = вихід продукту * m (x )/100% або m (x) = mp (x) * 100 %/вихід продукту. При даному в умові завдання виході продукту ця формула буде необхідна. Якщо вихід продукту не дано, то слід вважати, що він дорівнює 100%.

5. Якщо в умові присутнє рівняння реакції, то вирішуйте завдання по ньому. Для цього спочатку складіть рівняння реакції, потім вирахуйте з неї кількості речовини отриманої або витраченої для даної реакції і вже цю кількість речовини підставте в потрібні формули. Наприклад, Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2NaCl. Відомо, що маса BaCl2 дорівнює 10,4 г, потрібно знайти масу NaCl. Розрахуйте кількість речовини хлориду барія: n = m/M. M (BaCl2) = 208 р/моль. n (BaCl2) = 10,4/208 = 0,05 моль. З рівняння реакції випливає, що з 1 моля BaCl2 утворилося 2 моль NaCl. Обчисліть кількість речовини з 0,05 моль BaCl2. n (NaCl) = 0,05 * 2/1 = 0,1 моль. У завданні ж потрібно було знайти масу хлориду натрію, знайдіть, попередньо розрахувавши молярну масу хлориду натрію. M (NaCl) = 23 + 35,5 = 58,5 р/моль. m (NaCl) = 0,1 * 58,5 = 5,85 р. Завдання вирішено.