Як знайти концентрацію речовини

Як знайти концентрацію речовини

Концентрація - величина, що характеризує вміст речовини в одиниці маси або обсягу суміші. Її можна висловити різними способами. Розрізняють наступні концентрації: масова частка, мольна частка, об 'ємна частка і молярна концентрація.

Інструкція

1. Масова частка - це ставлення маси речовини до маси розчину або суміші: w = m (в )/m (р-ра), де w - масова частка, m (в) - маса речовини, m (p-ра) - маса розчину, або w = m (в )/m (см), де m (см) - маса суміші. Виражається в частках одиниці або відсотках. Додаткові формули, які можуть знадобитися для вирішення завдань на масову частку речовини:1) m = V * p, де m - маса, V - об 'єм, p - щільность.2) m = n * M, де m - маса, n - кількість речовини, M - молярна маса.


2. Мольна частка - це відношення числа молей речовини до числа молей всіх речовин: q = n (в )/n (^), де q - мольна частка, n (в) - кількість певної речовини, n (^) - загальна кількість речовин. Додаткові формули:1) n = V/Vm, де n - кількість речовини, V - об 'єм, Vm - молярний об' єм (за нормальних умов дорівнює 22,4 л/моль) .2) n = N/Na, де n - кількість речовини, N - число молекул, Na - постійна Авогадро (є константою і дорівнює 6,02 * 10 23 мірою 1

3. Об 'ємна частка - це відношення обсягу речовини до обсягу суміші: q = V (в )/V (см), де q - об 'ємна частка, V (в) - об' єм речовини, V (см) - об 'єм суміші.

4. Молярна концентрація - відношення кількості даної речовини до обсягу суміші: Cm = n (в )/V (см), де Cm - молярна концентрація (моль/л), n - кількість речовини (моль), V (см) - об 'єм суміші (л). Вирішимо завдання на молярну концентрацію. Визначте молярну концентрацію розчину, отриманого при розчиненні сульфату натрію масою 42,6 г у воді масою 300 г, якщо щільність отриманого розчину дорівнює 1,12 г/мл. Пишемо формулу для обчислення молярної концентрації: Cm = n (Na2SO4 )/V (см). Бачимо, що необхідно знайти кількість речовини натрію та обсяг розчину. Розраховуємо: n (Na2SO4) = m (Na2SO4 )/M (Na2SO4) .M (Na2SO4) = 23 * 2 + 32 + 16 * 4 = 142 р/моль.n (Na2SO4) = 42,6/142 = 0,3 моль. Шукаємо обсяг розчину: V = m/pm = m () + m () = 42,6 + 300 = 342,6 м.V = 342,6/1,12 = 306 мл = 0,306 Cm = 0,3/0,306 = 0,98 моль/л. Завдання вирішене.