Як виводити формули з фізики

Як виводити формули з фізики

Фізика - наука про природу. Вона описує процеси і явища навколишнього світу на макроскопічному рівні - рівні невеликих тіл, порівнянних з розмірами самої людини. Для опису процесів фізика використовує математичний апарат.

Інструкція

1. Звідки беруться фізичні формули? Спрощено схему отримання формул можна уявити так: ставиться питання, висуваються гіпотези, проводиться серія експериментів. Результати обробляються, виникають конкретні формули, і це дає початок новій фізичній теорії або продовжує і розвиває вже наявну.


2. Людині, яка вивчає фізику, не треба заново проходити весь цей складний шлях. Достатньо освоїти центральні поняття і визначення, ознайомитися зі схемою експерименту, навчитися виводити основоположні формули. Природно, без міцних математичних знань не обійтися.

3. Отже, вивчіть визначення фізичних величин, що відносяться до розглянутої теми. У кожної величини є свій фізичний сенс, який ви повинні розуміти. Наприклад, 1 кулон - це заряд, що проходить через поперечний переріз провідника за 1 секунду при силі струму в 1 ампер.

4. Зрозумійте фізику процесу, що розглядається. Якими параметрами він описується, і як ці параметри змінюються протягом часу? Знаючи основні визначення і розуміючи фізику процесу, легко отримати найпростіші формули. Як правило, між величинами або квадратами величин встановлюються прямо пропорційні або назад пропорційні залежності, вводиться коефіцієнт пропорційності.

5. Шляхом математичних перетворень можна з первинних формул вивести вторинні. Якщо ви навчитеся робити це легко і швидко, останні можна буде не запам 'ятовувати. Основний метод перетворень - метод підстановки: будь-яка величина виражається з однієї формули і підставляється в іншу. Важливо лише, щоб ці формули відповідали одному і тому ж процесу або явищу.

6. Також рівняння можна складати між собою, ділити, перемножувати. Функції за часом дуже часто інтегрують або диференціюють, отримуючи нові залежності. Логарифмування підійде для ступеневих функцій. При виводі формули спирайтеся на результат, який ви хочете в підсумку отримати.