Як вирішувати завдання на продуктивність

Як вирішувати завдання на продуктивність

Продуктивність характеризує, наприклад, ступінь ефективності праці на підприємстві через фактичну здатність створювати за одиницю часу певну кількість продукції. Даний показник важливий в економічних розрахунках, що характеризують діяльність компанії.

Вам знадобиться

  • - калькулятор.

Інструкція

1. Розрахуйте вироблення продукції за одиницю робочого часу. Вона дорівнює відношенню обсягу виробленої продукції до витрат робочого часу. Цей показник характеризує обсяги продукції у кількісному або грошовому вираженні, вироблені працівниками підприємства за певний період часу (година, день, місяць, рік).

2. Розрахуйте трудомісткість підприємства. Вона дорівнює відношенню витрат робочого часу та обсягів виробленої продукції. Показник характеризує кількість витраченого часу на виробництво однієї одиниці продукції. На великому підприємстві розрізняють технологічну трудомісткість, виробничу, трудомісткість обслуговування та управління. Загальна величина дорівнюватиме сумі всіх видів витрат праці на підприємстві.

3. Розрахуйте середньогодинну продуктивність праці. Вона дорівнюватиме відношенню обсягу виробленої продукції на число людино-годин, витрачених у встановлений період часу. Показник характеризує продуктивність праці робітників за одну годину відпрацьованого часу.


4. Розрахуйте середньоденне вироблення підприємства. Вона дорівнює відношенню обсягу виробленої продукції і числа людино-годин, витрачених робітниками фірми за відведений проміжок часу. Продуктивність праці в цьому випадку показує ступінь ефективності використовуваного робочого часу. Розрахуйте середньомісячне вироблення. Вона дорівнює відношенню обсягу виробленої продукції до середньооблікової чисельності робітників. Продуктивність праці в цьому випадку характеризує резерви підприємства.

5. дорівнює виробленню середньогодинного виробітку на тривалість робочого дня, на тривалість розрахункового періоду та на частку робітника від загального числа працівників підприємства. Даний показник характеризує економію живої праці та ефективність використання робочої сили у виробничих процесах.