Як вирішувати одномірні масиви

Як вирішувати одномірні масиви

В інформатиці роботі з масивами приділяється велике значення. Адже саме у вигляді масиву можна уявити безліч елементів одного типу. Об 'єднані в одну структурну групу, ці дані мають одне ім' я та індекси розміщення, за допомогою яких і здійснюється доступ до кожного елемента. Масиви можуть містити символи, арифметичні дані, структури, індекси тощо. Найпростіша послідовна сукупність елементів називається одномірним масивом.

Інструкція

1. Будь-яке рішення одномірного масиву має полягати у зверненні до його елементів і тій чи іншій їх обробці. При цьому зазвичай використовуються цикли (for, while та ін.). Як правило, нумерація індексу йде від першого елемента масиву (i = 0) до останнього (i


Оголосіть одномірний масив М числового типу (int, float тощо) з заданою розмірністю N, де, наприклад, N дорівнює 20. На початковому етапі роботи з масивом обнуліть всі значення його елементів. Для цього кожному з них присвойте значення нуль. Приклад відповідного коду програми мовою С++ виглядатиме наступним чином:int М[20];for (int i = 0; i

Присвоюйте елементу k масиву вказане значення, наприклад, число 255. У цьому випадку не потрібно задавати цикл і пробігати кожен елемент, нарощуючи індекс-лічильник i. Достатньо звернеться до елемента k за допомогою наступної конструкції M [k] = 255.

Збільшіть значення передостаннього елемента масиву на 10. Для цього спочатку необхідно обчислити індекс даного елемента. Оскільки відома загальна розмірність масиву, і вона дорівнює N, отже, передостанній елемент матиме індекс N-1. Однак тут слід врахувати особливості різних мов програмування. Так, у С++ індексація елементів будь-якого масиву починається не з першого, а з нульового значення, таким чином, код програми на С++ з вирішенням даного завдання буде виглядати так: М[N-2] += 10. Оператор "+ =" створює додавання 10 до вже наявного значення у комірці масиву.

Присвоюйте всім ненульовим елементам масиву значення їх індексу. Тут знову слід використовувати циклічну конструкцію, але крім неї необхідно буде поставити умову (if). Послідовно в циклі перевірте кожен елемент вимірного масиву, чи відмінне його значення від нуля. Якщо умова виконується, дані, що містяться в елементі, замінюються на значення його індексу в масиві. Приклад коду програми мовою C++:for (int i = 0; i

2. Оголосіть одномірний масив М числового типу (int, float тощо) з заданою розмірністю N, де, наприклад, N дорівнює 20. На початковому етапі роботи з масивом обнуліть всі значення його елементів. Для цього кожному з них присвойте значення нуль. Приклад відповідного коду програми мовою С++ виглядатиме наступним чином:int М[20];for (int i = 0; i

Присвоюйте елементу k масиву вказане значення, наприклад, число 255. У цьому випадку не потрібно задавати цикл і пробігати кожен елемент, нарощуючи індекс-лічильник i. Достатньо звернеться до елемента k за допомогою наступної конструкції M [k] = 255.


Збільшіть значення передостаннього елемента масиву на 10. Для цього спочатку необхідно обчислити індекс даного елемента. Оскільки відома загальна розмірність масиву, і вона дорівнює N, отже, передостанній елемент матиме індекс N-1. Однак тут слід врахувати особливості різних мов програмування. Так, у С++ індексація елементів будь-якого масиву починається не з першого, а з нульового значення, таким чином, код програми на С++ з вирішенням даного завдання буде виглядати так: М[N-2] += 10. Оператор "+ =" створює додавання 10 до вже наявного значення у комірці масиву.

Присвоюйте всім ненульовим елементам масиву значення їх індексу. Тут знову слід використовувати циклічну конструкцію, але крім неї необхідно буде поставити умову (if). Послідовно в циклі перевірте кожен елемент вимірного масиву, чи відмінне його значення від нуля. Якщо умова виконується, дані, що містяться в елементі, замінюються на значення його індексу в масиві. Приклад коду програми мовою C++:for (int i = 0; i

3. Присвоюйте елементу k масиву вказане значення, наприклад, число 255. У цьому випадку не потрібно задавати цикл і пробігати кожен елемент, нарощуючи індекс-лічильник i. Достатньо звернеться до елемента k за допомогою наступної конструкції M [k] = 255.

4. Збільшіть значення передостаннього елемента масиву на 10. Для цього спочатку необхідно обчислити індекс даного елемента. Оскільки відома загальна розмірність масиву, і вона дорівнює N, отже, передостанній елемент матиме індекс N-1. Однак тут слід врахувати особливості різних мов програмування. Так, у С++ індексація елементів будь-якого масиву починається не з першого, а з нульового значення, таким чином, код програми на С++ з вирішенням даного завдання буде виглядати так: М[N-2] += 10. Оператор "+ =" створює додавання 10 до вже наявного значення у комірці масиву.

5. Присвоюйте всім ненульовим елементам масиву значення їх індексу. Тут знову слід використовувати циклічну конструкцію, але крім неї необхідно буде поставити умову (if). Послідовно в циклі перевірте кожен елемент вимірного масиву, чи відмінне його значення від нуля. Якщо умова виконується, дані, що містяться в елементі, замінюються на значення його індексу в масиві. Приклад коду програми мовою C++:for (int i = 0; i