Як відрізнити структурну схему від функціональної

Як відрізнити структурну схему від функціональної

Схема - це креслення або зображення, що описує основну ідею будь-якого пристрою або споруди. Може виконуватися без дотримання масштабу та умовних позначень. У конструкторській документації описує складові частини виробу, з 'єднання між ними.

Структурна схема

Структурна схема дає загальне уявлення про принцип дії пристрою. На ній зображено сукупність ланок об 'єкта, зв' язок між ними. Кожна ланка є частиною об 'єкта і відповідає за якусь елементарну функцію.


Принципи побудови структурної схеми

Ланки на схемі зображують у вигляді прямокутників або умовних графічних позначень, які з 'єднуються лініями взаємозв' язку. Ці лінії варто позначати стрілками для зазначення напрямку ходу процесів між ланками. Кожна ланка виробу на схемі повинна мати найменування або позначення.

Найменування може бути у формі умовного позначення і описувати тип елемента. У структурній схемі можна використовувати додаткові графіки, діаграми та таблиці, а також вказувати параметри та характеристики. Структурна схема повинна давати уявлення про взаємодію ланок виробу.

Принципи побудови функціональної схеми

Функціональна схема дає зрозуміти, що відбувається в окремих вузлах пристрою, пояснює принцип його роботи. Функціональні частини пристрою і зв 'язки між ними позначають як спеціальні графічні умовні позначення. Окремі функціональні частини можна зображувати як прямокутники. Якщо пристрій або ланка зображено у вигляді прямокутника, слід вказати його тип та документ, на основі якого цей пристрій використовується. Кожному елементу функціональної схеми має бути присвоєно умовне позначення. Рекомендується вказувати технічні характеристики кожної функціональної частини пристрою. Для кожної групи функціональних елементів має бути вказано позначення, присвоєне їй на схемі, або її найменування. На функціональній схемі допускається зображення додаткових графіків, діаграм, таблиць, що визначають послідовність процесів, що проходять у пристрої, а також зазначення характеристик окремих елементів і точок (напруга, сила струму, імпульси тощо).

Відмінність структурної схеми від функціональної

Таким чином, відмінність структурної та функціональної схем полягає в тому, що структурна схема змальовує загальну картину пристрою і вказує на місце розташування функціональних елементів і ланок, а функціональна більш точно описує положення елементів у вузлах, взаємодію між елементами схеми.