Як розвивалася наука у 18 столітті

Як розвивалася наука у 18 столітті

Розвиток науки в епоху Просвітництва - у 18 столітті - став ключовою віхою в історії людської цивілізації. Звільнившись з-під гніту релігії, нове дихання отримали природничі, філософські та суспільні науки.

Інструкція

1. У 18 столітті, в епоху Просвітництва, в суспільстві походила відмова від релігійного світорозуміння, продиктованого християнськими догматами, і звернення до розуму як до єдиного джерела пізнання людини, суспільства і навколишнього світу. Офіційна наука звільнялася від обтяжливої необхідності прив "язки до біблійних канонів. Вчені ставали окремим, шанованим класом людей. І вперше в історії цивілізації було поставлено питання про практичне використання наукових знань в інтересах людського суспільства.

2. Вчені нового типу були також популяризаторами науки, прагнучи поширювати знання, яке не повинно було більше викликати забобонний страх, тому не повинно було бути винятковим володінням лише невеликої групи присвячених і привілейованих. Кульмінацією подібного прагнення вчених 18 століття стало видання Дідро в 1751 - 1780 роках "Енциклопедії", що містить 35 томів. Це був наймасштабніший, значний і успішний освітній проект 18 століття. Праця зібрала все накопичене до того моменту людством знання. У ньому доступною мовою пояснювалися всі досліджені на той момент явища світу, суспільства, наук, техніки, ремесла, повсякденних речей. Слід враховувати ще й те, що енциклопедія Дідро не була єдиною у своєму роді, нехай навіть вона одна і стала такою знаменитою. Її попередниками стали інші видання. Наприклад, в Англії 1728 року Єфраїм Чемберс опублікував двотомну "Циклопедію" (грецькою мовою це означало "кругове навчання"). У Німеччині Йохан Цедлер у 1731 - 1754 роках видав "Великий універсальний лексикон", що містить 68 томів. Це була найбільша енциклопедія 18 століття.

3. Наука стає предметом суспільних дискусій, в яких тепер могли брати участь навіть ті, хто традиційно за роки християнського патріархату був відлучений від навчання - жінки. З 'явилися навіть спеціально видані книги, розраховані на них (так у 1737 році з' являється книга "Ньютоніанізм для дам" під авторством Франческо Альгаротті, різні історичні есе Девіда Юма та багато інших).

4. Латинь остаточно втратила статус міжнародної наукової мови. Замість неї приходить французька мова. Національними мовами пишеться лише звичайна, ненаукова література.

5. Наука у 18 столітті прагнула знайти за допомогою людського розуму природничі механізми людського життя (природний порядок економічного життя, природне право, природна релігія тощо). Тому з точки зору природних почав піддавалися критиці всі сформовані історично і існуючі фактично відносини (позитивне право, позитивна релігія тощо).