Як розрахувати масу води

Як розрахувати масу води

Вода - проста і в той же час незамінна в природі речовина, вважається універсальним розчинником, який є основою для багатьох розчинів. Для правильного їх приготування із заданою концентрацією необхідно вміти обчислювати масу води.


Вам знадобиться

  • - таблиця Д.І. Менделєєва;
  • - калькулятор.

Інструкція

1. Приклад № 1. Обчисліть масу води, якщо маса розчиненої речовини - хлориду натрію (NaCl) становить 20 г, а масова частка (NaCl) дорівнює 10% .Для рішення необхідно скористатися формулою, яка застосовується для розрахунків за темою "Розчини". W = m (розчиненої речовини )/m (розчину) х 100% W - масова частка розчиненої речовини,% Виведіть з цієї формули m (розчину). Отже:m (розчину) = m (розчиненої речовини )/W х 100% Підставте значення, які надано за умовою завдання:m (розчину NaCl) = 20 г/10% х 100% = 200 гБудь-який розчин складається з розчиненої речовини і води. Отже, маючи масу всього розчину (200 г) і масу розчиненої речовини (10 г) можна вирахувати масу води:m (води) = m (розчину) - m (розчиненої речовини) m (води) = 200 г - 10 г = 190 гВідповідь: m (води) = 190 г

2. Іноді в умові може бути дана не маса речовини, а об 'єм. У цьому випадку знадобиться формула, яка об 'єднує такі параметри, як маса, щільність і об' єм. Приклад № 2. Обчисліть масу води, якщо відомо, що її об 'єм 500 мл, а щільність 1 г/мл. Щоб запам 'ятати і правильно використовувати формулу, що зв' язує масу, щільність і обсяг, достатньо застосувати нехитрий прийом. Якщо у щільності одиниця вимірювання г/мл, отже, щоб її знайти потрібно масу (г) розділити на об 'єм (мл) .р = m/VТепер з цієї формули виведіть масу, яку необхідно обчислити. Отже:m = р х VПідставте вказані в умові значення:m (води) = 1 г/мл х 500 мл = 500 гВідповідь: m (води) = 500 г

3. Приклад № 3. Обчисліть масу води, якщо відомо, що кількість речовини води 3 моль. Для вирішення завдання спочатку обчисліть молярну масу води, яка буде чисельно збігатися з відносною молекулярною масою. Зробити це можна, користуючись періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Mr (H2O) = 2Ar (H) + Ar (O). 2Ar (H) = 1 х 2 = 2Ar (O) = 16Mr (H2O) = 2 + 16 = 18 M (H2O) = 18 х 1 г/моль = 18 г/мольДалі скористайтеся формулою, яка пов 'язує кількість речовини (n), масу (m) і молярну масу (M):n = m/Мвиведіть з неї масу:m = n х МПідставте вказані в умові значення:m (води) = 3 моль х 18 г/моль = 54 гВідповідь: m (води) = 54 г