Як написати тези для конференції

Як написати тези для конференції

Тези - це стислий виклад тексту доповіді. У науковій практиці зустрічаються авторські та вторинні тези. Для публікації в збірнику доповідей або програмі конференції потрібні, звичайно ж, авторські, тобто короткий зміст саме вашої доповіді.


У науковій практиці застосовуються три основні типи тез. Вони різняться за змістом. Це або постановка наукової проблеми, або результати досліджень, або пропозиція будь-якої нової методики. До кожного типу наукова спільнота пред 'являє певні вимоги, але є й обов' язкові розділи, загальні для всіх типів. У будь-якому випадку повинні бути короткий вступ і висновки. Текст повинен бути зрозумілий, а положення - обґрунтовані емпірично або логічно. Крім цього, при постановці проблеми у вашому тексті повинен бути огляд джерел і точок зору. Необхідно викласти, чому ви взялися за цю тему і запропонувати дослідження. У тезах за результатами досліджень має бути викладена гіпотеза, методологія, параметри досліджень, результати та їх інтерпретація. У методологічних тезах потрібно розповісти про існуючі методики, описати запропоновану, розповісти про результати її застосування та способи оцінки ефективності.

Тези являють собою короткий виклад доповіді, так що всі зазначені вимоги повинні бути і в самому тексті, який ви збираєтеся коротко викласти для збірника або програми. Вступ має складатися з пари абзаців. Напишіть про актуальність теми, дайте коротку характеристику сфери досліджень. Намагайтеся уникати політичних оцінок - вони можуть бути в доповіді, але небажані в тезах.

Якщо ваша доповідь присвячена постановці наукової проблеми, зробіть короткий огляд джерел, якими ви користувалися. Не варто детально розкривати зміст робіт. Опишіть основні напрямки попередніх досліджень і розкажіть, чому ви вважаєте їх недостатньо ефективними. Далі слід сказати, які види досліджень ви пропонуєте. У тезах, присвячених методології, відразу після вступу розкажіть про існуючі дослідницькі методики. Після цього коротко охарактеризуйте свою нову методику - ніж, на вашу думку, вона краща за попередні, за якими параметрами ви це визначили, як ви її апробували. Якщо ж ви говорите про результати досліджень, на початку основної частини обов 'язково позначте гіпотезу. Перелічте методи дослідження, дайте їх коротку характеристику. Коротко розкажіть про основні результати. У всіх трьох випадках необхідно приділити особливу увагу дослідженням, які проводилися особисто вами або вашою групою. Вкажіть, які перспективи дає нова методика або постановка нової проблеми, в чому може полягати наукова або практична цінність даної роботи. У заключній частині розкажіть про достоїнства і недоліки своєї роботи, про те, за якими напрямками потрібно вести дослідження далі. Висновки - та частина тез, зі змісту якої читач повинен зрозуміти, наскільки перспективні дослідження в даній сфері.