У чому суть закону вбиваючої віддачі

У чому суть закону вбиваючої віддачі

Закон спадної віддачі свідчить, що, починаючи з певного моменту, послідовне додавання елементів змінного ресурсу (наприклад, праці) до стійкого фіксованого ресурсу (наприклад, капіталу) дає скорочення граничного результату. Тобто, чим більше буде кількість робітників, зайнятих певною працею, тим повільніше буде зростання обсягу виробництва.

Закон вбиваючої віддачі

Законом спадної віддачі називається такий закон, згідно з яким понад деякі встановлені значення факторів виробництва граничний результат при зміні будь-якого зі змінних значень, що впливають на обсяг виробництва, буде знижуватися в міру того, як зростають масштаби залучення даного фактора.

Тобто, якщо використання певного фактора виробництва розширюється і при цьому зберігаються витрати всіх інших факторів (фіксованих), то обсяг граничного продукту, виробленого завдяки даному фактору, буде зменшуватися.

Наприклад, якщо у вугільній шахті знаходиться бригада з трьох шахтарів і якщо до них додати ще одного, то вироблений продукт збільшиться на одну четверту, а якщо додати ще кількох, то вироблення зменшиться. І причина тому - погіршення умов праці. Адже багато шахтарів на одній і тій же площі будуть лише заважати один одному і не зможуть якісно працювати в тісноті. Ключове поняття в цьому законі - гранична продуктивність праці. Тобто, якщо розглядаються два фактори, то в разі зростання витрат одного з них, його гранична продуктивність зменшиться. Цей закон застосовується лише на короткий відрізок часу і для однієї певної технології. Чистий ефект залучення доданого елемента (у даному випадку - працівника) проявляється у величині прибутку та дорівнює різниці між граничною цінністю праці та відповідним їй приростом заробітної плати. Звідси висновок критерію найкращого та оптимального найму: компанія (підприємство) може підвищувати кількість праці до того ступеня, поки гранична цінність його більше рівня ставки заробітної плати. А число зайнятих місць буде скорочуватися в тому випадку, коли гранична цінність праці стане меншою порівняно зі ставкою заробітної плати.

Принцип Парето

На базі закону вбиваючої віддачі було виведено принцип Парето, який ще називають правилом "80/20". Його суть полягає в тому, що 20% зусиль дорівнюють 80% всього результату. Приклад цього принципу можна побачити в наступному. Якщо впустити в траву 100 монет рівної величини, то перші 80 знайдуться досить легко і швидко. А ось пошуки кожної наступної монети віднімуть набагато більше сил і часу, причому кількість витрачених зусиль буде зростати з кожною новою монетою. І в якийсь момент витрата часу і сил на пошук однієї з монет істотно перевищить її вартість. Тому важливо вміти вчасно припиняти пошук. Тобто, зупиняти роботу.