У чому полягає суть формули Фішера

У чому полягає суть формули Фішера

Рівняння Фішера використовується в економічній теорії, щоб пояснити зв 'язок між процентними ставками та інфляцією. Ця теорія була заснована американським економістом Ірвінгом Фішером. Він був одним з перших економістів, який визначив різницю між реальною і номінальною процентними ставками.

Загальний вид рівняння Фішера

Математично Рівняння Фішера Рівняння виглядає наступним чином:

реальна процентна ставка + інфляції = номінальна процентна ставка;

або R + Пі = N; Тут R - реальна ставка відсотка; N - номінальна ставка відсотка; Пі - темп інфляції; Грецька літера Пі зазвичай використовується для позначення рівня інфляції. Не слід плутати її з постійною Пі, що застосовується в геометрії.

Наприклад, якщо покласти в банк під 10% річних певну суму грошей, з рівнем інфляції 7%, то номінальна ставка відсотка за таких умов буде 10%. Реальна ставка складе всього 3%.

Застосування рівняння Фішера в економіці

Якщо інфляція враховується, то це не реальна процентна ставка, а номінальна ставка, яка регулюється або змінюється разом з інфляцією. Рівень інфляції, що використовується при оцінці рівняння - це очікуваний темп інфляції протягом усього терміну кредиту. У теорії Фішера була висловлена гіпотеза, що враховуваний рівень інфляції повинен бути постійним. Рівень інфляції враховується по-різному при визначенні процентної ставки кредиту в межах областей, постраждалих від поточної діяльності, технології та інших світових подій, які впливають на реальну економіку. Це рівняння може застосовуватися як до укладення договору, так і за фактом, тобто як аналіз кредиту. Якщо рівняння використовується для оцінки кредиту постфактум. Наприклад, це може допомогти визначити купівельну спроможність і розрахувати вартість кредиту. Воно також використовується, щоб допомогти кредиторам визначити, яка повинна бути процентна ставка. При використанні цієї формули, кредитори можуть взяти до уваги плановану втрату купівельної спроможності, і тому встановлювати вигідні процентні ставки. Рівняння Фішера зазвичай використовується при оцінці сум інвестицій, прибутковості облігацій, а також при розрахунку інвестицій постфактум. Фішеру також належить формула, яка визначає залежність ціни і кількості грошей, що знаходяться в обігу. Від маси грошей залежать багато економічних показників. В першу чергу, це ціни і ставки за кредитами. Причому в умовах стабільності економічного розвитку обсяг грошової маси регулює ціни. У разі ж структурних диспропорцій можлива первинна зміна цін, а вже потім йде зміна готівкової грошової маси. Виходить, що залежно від зміни різних умов в економіці, політичному житті країн, екології можуть змінюватися ціни, але і навпаки грошова маса може змінюватися у зв 'язку зі зростанням або зменшенням цін. Формула виглядає наступним чином: МV = PQ; Тут M - маса грошей в обороті; V - швидкість їх обороту; P - ціна товару; Q - обсяг, або кількість товару Ця формула чисто теоретична, оскільки не містить однозначного рішення. Однак, можна зробити висновок, що залежність цін і грошової маси взаємна. У країнах розвиненої економіки (окремо взятій країні або групі країн) з однією валютою маса грошей, що знаходяться в обороті, повинна відповідати рівню економіки (обсягам виробництва), рівню торгівлі і доходам. Інакше неможливо буде забезпечити стабільність цін, що і є головною умовою визначення кількості готівки в обігу.