Що входить у поняття вербальної комунікації

Що входить у поняття вербальної комунікації

У процесі спілкування людина отримує вербальну і невербальну інформацію з різних джерел. Обидва види знань важливі, але значення вербальної комунікації переоцінити складно.

Сутність вербальної комунікації

Вербальна комунікація - це процес двостороннього обміну інформацією за допомогою мови.


Вербальна комунікація є невід 'ємною частиною роботи таких професій, як юрист, менеджер, бізнесмен, психолог. Внаслідок цього володіння мовної складової спілкування просто необхідне для кожної ділової людини. За статистикою підраховано, що ділова людина в день вимовляє приблизно 30 тис. слів або 3 тис. на годину.

Вербальна комунікація характерна тільки для людини. За своїми характеристиками вербальна комунікація в кілька разів ширша, ніж невербальні види спілкування, але все ж вона не може повністю замінити їх у повсякденному житті. Також можна відзначити, що розвиток вербальної комунікації залежить від невербальних форм спілкування.

Варто врахувати, що при мовному спілкуванні, яке ведуть між собою співрозмовники, якщо у них є якісь наміри, то діалог являє собою двосторонній характер взаємодії особистостей. Саме цей фактор зобов 'язує людину бути уважною до свого співрозмовника, бути скоординованим і узгодженим з ним у промові. Порушення цього правила може призвести до порушення вербальної комунікації і бути причиною того, що співрозмовники не зрозуміють один одного. За допомогою мови люди не тільки обмінюються інформацією, а й впливають друга на одного, переконують або орієнтують. Належне володіння промовою є однією зі складових успіху багатьох професій. Ораторське мистецтво ще в Стародавній Греції було невід 'ємною частиною іміджу лідерів і вождів. За часів античності риторика і вміння вести діалог були обов 'язковими. Це і вплинуло на вербальну комунікацію, зробивши її ключовим елементом спілкування людини.

Види вербального спілкування

Вербальна комунікація ділиться на кілька видів. Пізнавальний вигляд - це комунікація, яка націлена на освоєння нової інформації та застосування отриманих знань на практиці. Переконуючий - подібний вид комунікації ставить за мету викликати у співрозмовника певні думки, нав 'язати якісь свої ідеї і зробити свого партнера по спілкуванню однодумцем. Експресивний - націлений на формування у свого партнера психоемоційного настрою. Також за допомогою подібного виду спілкування можна передати співрозмовнику свої почуття, переживання або спонукати до певної дії. Суггестивний - це вид комунікації, який ставить собі за мету вплинути на партнера для кардинальної зміни його поведінки, зміни ціннісних орієнтирів. Ритуальний - ставить завдання врегулювати соціальну психіку в групах, зберегти ритуальні традиції.