Що таке правило лівої і правої руки у фізиці

Що таке правило лівої і правої руки у фізиці

Правила лівої і правої руки дозволяють визначити фізичні процеси і знайти напрямки магнітних ліній, напрямки струму та інші фізичні величини.

Правило буравчика і правої руки

Першим, хто сформулював правило буравчика, був фізик Петро Буравчик. Це правило дуже зручно, якщо потрібно визначити таку характеристику магнітного поля, як спрямованість напруженості.


Правило буравчика можна задіяти тільки в тому випадку, якщо магнітне поле розташоване прямолінійно по відношенню до провідника з струмом.

Правило буравчика свідчить, що спрямованість магнітного поля збігається з спрямованістю рукоятки самого буравчика, якщо буравчик з правою нарізкою вкручується в напрямку струму.

Застосування цього правила можливе і в соленоїді. Тоді правило буравчика звучить так: великий відтопириний палець правої руки вкаже напрямок ліній магнітної індукції, якщо обхопити солоноїд так, щоб пальці вказували на напрямок струму у витках.

Соленоїд - це котушка з щільно намотаними витками. Обов 'язкова умова - довжина котушки повинна бути значно більшою, ніж діаметр.

Правило правої руки є зворотним до правила буравчику, але з більш зручним і зрозумілим формулюванням через що вживається набагато частіше. Правило правої руки звучить так - обхопіть досліджуваний елемент правою рукою так, щоб пальці стиснутого кулака вказували напрямок магнітних ліній, в такому випадку при поступальному русі у напрямку магнітних ліній великий відігнутий на 90 градусів відносно долоні палець вкаже напрямок струму. Якщо в завданні описано рушійний провідник, то правило правої руки сформулюється так: розташуйте руку так, щоб силові лінії поля перпендикулярно входили в долоню, а великий палець руки, витягнутий перпендикулярно, повинен вказувати напрямок руху провідника, тоді відтопирені чотири пальці будуть спрямовані так само, як і індукційний струм.

Правило лівої руки

Розташуйте ліву долоню так, щоб чотири пальці вказували напрямок електричного струму в провіднику, при цьому лінії індукції повинні входити в долоню під кутом 90 градусів, тоді відігнутий великий палець вкаже напрямок діючої на провідник сили.


Найчастіше це правило використовують для визначення напрямку, за яким буде відхилятися провідник. Мається на увазі ситуація, коли провідник розташовують між двома магнітами і пускають по ньому струм.

Є й друге формулювання правила лівої руки. Чотири пальці лівої руки повинні бути розташовані в напрямку руху позитивно або негативно заряджених частинок електричного струму, лінії індукції створеного магнітного поля повинні перпендикулярно входити в долоню. У такому випадку напрямок сили Ампера або сили Лоренца вкаже відтопириний великий палець лівої руки.