Що таке менеджмент як діяльність

Що таке менеджмент як діяльність

Там, де починається спільна діяльність групи людей, виникає необхідність в її організації. Діяльність - основа існування людського суспільства, вона буває дуже складна і багатогранна. Тому узгодження трудових зусиль окремих працівників потребує особливого апарату управління. Такий спеціальний вид діяльності називається в сучасній науці менеджментом.


Менеджмент - специфічний вид діяльності управлінського характеру, який виконує особливим чином підготовлена група людей. На управлінський персонал покладаються функції узгодження дій працівників, груп, цілих колективів, об 'єднання та координація зусиль. Мета управлінської діяльності - досягнення максимальної ефективності в тому чи іншому соціальному або виробничому процесі. У сучасному виробництві менеджмент являє собою важливу частину загальної системи господарювання. Він спрямований на раціональний розподіл трудових і матеріальних ресурсів підприємства. Цілеспрямована організація спільних зусиль у процесі праці складається з низки елементів. Сюди входять предмет і засоби праці, а також його результат, який зазвичай оформляється у вигляді управлінських рішень. Теорія менеджменту передбачає, що при організації спільних зусиль між об 'єктом управління і керованою підсистемою завжди є відносини, що потребують контролю і регулювання. Один з напрямків науки про управління включає в себе класифікацію таких відносин. Їх можна розділити на соціальні (кадрові), економічні (господарські), організаційні та інформаційні. Система менеджменту в організації або на підприємстві зазвичай будується за певними правилами, що передбачають ступеневу ієрархію управління. Верхні рівні управлінської піраміди пов 'язані з нижньою кількістю зв' язків, що створюють відносини координації та субординації. Найчастіше в практиці управління доводиться мати справу з відносинами субординації. Вони включають в себе систему вказівок, розпоряджень, письмових наказів, обов 'язкових для виконання підлеглими членами організації. Одне з головних завдань менеджменту якраз і полягає в здійсненні контролю за виконанням управлінських рішень. Будучи видом управлінської діяльності, менеджмент передбачає впорядкування відносин між структурними підрозділами різного рівня підпорядкованості, між керівниками та виконавцями. Якщо частини системи знаходяться на одному рівні ієрархії, між ними можуть виникати рівноправні відносини, засновані на координації спільних дій. Одне із завдань менеджменту як виду діяльності полягає у виробленні стратегії досягнення цілей організації. Для виробничого підприємства це, як правило, ефективний маркетинг і збутова діяльність. Використання системи менеджменту істотно підвищує ефективність діяльності будь-якої організації і створює оптимальні умови для її життєдіяльності.