Що таке інертний газ

Що таке інертний газ

Інертні гази в таблиці Менделєєва - це елементи головної підгрупи VIII групи: гелій, неон, аргон, криптон, ксенон і радон, причому останній є радіоактивним елементом. Вони називаються також благородними газами.

Електронна будова інертних газів

Всі інертні гази мають завершену, стійку конфігурацію зовнішнього електронного рівня: у гелію це дублет, у решти газів - октет. Кожен з них завершує відповідний період у таблиці Менделєєва.


Інертні гази в природі

Усі інертні гази, крім радіоактивного радону, можна знайти в складі атмосферного повітря. Гелій - найпоширеніший елемент у космосі після водню. Сонце на 10% складається з цього шляхетного газу, що утворюється з водню з реакції ядерного синтезу з виділенням позитронів і антинейтрино.

Фізичні властивості благородних газів

Інертні гази представлені одноатомними молекулами. За звичайних умов гелій, неон, аргон, криптон і ксенон - гази без кольору і запаху, погано розчинні у воді. Чим більший їхній атомний номер, тим вищі температури кипіння і плавлення. Гелій має унікальні властивості: він залишається рідким навіть при найнижчих температурах, аж до абсолютного нуля, не піддаючись кристалізації. Кристалізувати гелій можливо лише під тиском 25 атмосфер. Крім того, у цього газу найнижча температура кипіння з усіх речовин.

Хімічні властивості благородних газів

Довгий час вважалося, що інертні гази взагалі не утворюють сполук. Однак експериментально за особливих умов були отримані фториди та оксиди ксенона, існування яких було передбачене теоретиком Лайнусом Полінгом.

Як застосовують інертні гази

Завдяки своїм видатним фізико-хімічним властивостям інертні гази широко використовуються в науці і техніці. Так, за допомогою рідкого гелію отримують наднизькі температури, а суміш гелію та кисню у співвідношенні 4:1 використовується як штучна атмосфера для дихання водолазів. Оскільки гелій - найлегший газ після водню, їм часто наповнюють дирижаблі, зонди та аеростати. Його підйомна сила дорівнює 93% від підйомної сили водню. Неон, аргон, криптон і ксенон застосовуються у світлотехніці - виробництві газорозрядних трубок. При пропусканні електричного струму через трубки, наповнені неоном або аргоном, газ починає світитися, а колір цього випромінювання залежить від тиску газу. Аргон як найдешевший з благородних газів використовується для створення інертної атмосфери при проведенні хімічних реакцій, продукти яких взаємодіють з киснем.