Що таке фактори популяційної динаміки в сучасній екології

Що таке фактори популяційної динаміки в сучасній екології

Популяція в перекладі з латинської мови означає "населення", "народ". Популяційна динаміка - це рух чисельності населення, його розвиток, переміщення. Пов 'язана з поняттям екології, популяційна динаміка характеризується певними факторами, що створюють зміни в природі і місцевості. Кожна популяція має свою провідну пристосованість до різних умов середовища проживання.


Сукупність особин одного виду, що займає певний простір і відтворює себе протягом декількох поколінь - це і є популяція. Це визначення стосується і тваринного світу, і людей. До основних факторів популяційної динаміки в сучасній екології належать: чисельність, щільність, народжуваність, смертність, структура і розвиток.

Чисельність - значущий фактор, який показує, як багато особин тієї чи іншої популяції займає певний простір. У зв 'язку з цим виявляється, скільки природних ресурсів йде на життєдіяльність популяції. В даному випадку важливо підтримувати баланс чисельності, щоб уникнути різких екологічних та інших природних змін на конкретній території, а також для збереження нечисленних популяцій.

Система популяцій рослин, тварин та інших організмів існуючи з іншими популяціями утворює біоценоз. У взаєминах між популяціями кожен учасник системи здатний до саморегуляції і відновлення своєї динамічної рівноваги. Також, він користується міжпопуляційними механізмами, які регулюють взаємини між популяціями різних видів. Щільність - це кількість особин на одиницю площі, на якій ця популяція проживає. Чисельність і щільність - величини непостійні, вони періодично змінюються. Народжуваність - це кількість нових особин, що з 'являються за одиницю часу. Враховується той факт, що не всі народжені виростають надалі в повноцінну особину. Це регуляція природи і зовнішніх факторів. Якби насіння якоїсь рослини проростало все до одного, то через деякий час вся земна куля була б покрита цією рослиною. Смертність - це швидкість зниження чисельності особин за одиницю часу внаслідок хвороби, загибелі, природної смерті, старості, нестачі корму. А розвиток, динаміка, стан і відтворення популяцій залежать від вікової і статевої структури тієї чи іншої популяції.