Що таке електромагнітне поле

Що таке електромагнітне поле

Впровадження нових технологій і повсюдне використання електрики призвело до появи штучних електромагнітних полів, які найчастіше шкідливо впливають на людину і навколишнє середовище. Ці фізичні поля виникають там, де є рухомі заряди.

Природа електромагнітного поля

Електромагнітне поле є особливим видом матерії. Воно виникає навколо провідників, якими рухаються електричні заряди. Складається таке силове поле з двох самостійних полів - магнітного і електричного, які не можуть існувати у відриві одне від іншого. Електричне поле при виникненні і зміні незмінно породжує магнітне.


Одним з перших природу змінних полів в середині XIX століття став досліджувати Джеймс Максвелл, якому і належить заслуга створення теорії електромагнітного поля. Вчений показав, що електричні заряди, які рухаються з прискоренням, створюють електричне поле. Зміна його породжує поле магнітних сил.

Джерелом змінного магнітного поля може стати магніт, якщо привести його в рух, а також електричний заряд, який коливається або рухається з прискоренням. Якщо заряд переміщується з постійною швидкістю, то по провіднику тече постійний струм, для якого характерне постійне магнітне поле. Поширюючись у просторі, електромагнітне поле переносить енергію, яка залежить від величини струму в провіднику і частоти випромінюваних хвиль.

Вплив електромагнітного поля на людину

Рівень усіх електромагнітних випромінювань, які створюють сконструйовані людиною технічні системи, у багато разів перевищує природне випромінювання планети. Це поле характеризується тепловим ефектом, що може призвести до перегріву тканин організму і незворотних наслідків. Наприклад, тривале користування мобільним телефоном, який є джерелом випромінювання, може призвести до підвищення температури головного мозку і кришталика ока. Електромагнітні поля, що виникають при використанні побутової техніки, можуть стати причиною появи злоякісних новоутворень. Особливо це стосується дитячого організму. Тривале перебування людини поблизу джерела електромагнітних хвиль знижує ефективність роботи імунної системи, веде до захворювань серця і судин. Звичайно, повністю відмовитися від використання технічних засобів, які є джерелом електромагнітного поля, не можна. Але можна застосовувати найпростіші заходи профілактики, наприклад, використовувати стільниковий телефон тільки з гарнітурою, не залишати шнури приладів в електричних розетках після використання техніки. У побуті рекомендується застосовувати подовжувачі і кабелі, що мають захисне екранування.