Як знайти вироблення

Як знайти вироблення

Вироблення - кількість або обсяг виконаної роботи, буває декількох типів: годинна, денна, тижнева, місячна і річна. Цей показник необхідно знати для планування виробничих процесів. Також він необхідний, щоб визначити терміни постачання сировини та комплектуючих матеріалів, спланувати відвантаження готової продукції тощо.

Інструкція

1. Розрахуйте середньогодинне вироблення шляхом ділення загального обсягу виробленої продукції на кількість витрачених на це годин. Враховувати краще той обсяг, який вироблений усіма працюючими, незалежно від їх досвіду та кваліфікації.

2. Щоб знайти вироблення в середньому за один робочий день, розділіть загальний обсяг продукції на кількість людино-днів, відпрацьованих усім колективом робітників. Враховувати при цьому слід тільки тих, хто безпосередньо бере участь у виробництві та виготовленні продукції.


3. Річну виручку розрахуйте, розділивши загальний обсяг виробленої підприємством за рік продукції на середньооблікову чисельність персоналу, зайнятого в промисловому виробництві.

4. В економіці та управлінні виробництвом використовуються також такі показники, як динаміка продуктивності праці, яка безпосередньо "прив 'язана" до вироблення. Вона виражається індексами середньогодинного, середньоденного або середньорічного вироблення. Ці динамічні показники, як правило, не збігаються, оскільки існує різниця в ступені використання робочого часу.

5. Індекс годинного вироблення ІВЧ відображає зміну продуктивності праці протягом кожної години робочого дня. Зміна годинного виробітку обумовлена підвищенням або зниженням трудомісткості продукції. Оскільки в розрахунку враховуються тільки фактично відпрацьовані години, ступінь використання робочого часу не впливає на годинне вироблення.

6. Зміна продуктивності праці протягом кожної години робочого дня характеризує індекс денного вироблення ІВД. Він залежить і від індексу годинного вироблення та кількості годин, відпрацьованих у робочу зміну - Ітсм:Івд = Івч х ІТсм.

7. Аналогічно розрахуйте індекс річного вироблення ІВГ. Він відображає зміну продуктивності праці протягом години і робочого дня, а також кількості годин, відпрацьованих протягом року ІТг:Івг = Івд х ІТг.

8. Порівняйте динаміку показників годинного, денного та річного виробітку працівників, зайнятих на виробництві. Ви зможете простежити зміни у використанні робочого часу за кожен звітний період. У тому випадку, коли індекс годинного вироблення більший, ніж індекс денного виробітку, це свідчення того, що збільшено внутрішньозмінні втрати робочого часу. Вищий індекс річного виробітку по відношенню до індексу денного виробітку показує зростання числа явкових днів в році, і навпаки.