Як знайти випуск продукції

Як знайти випуск продукції

Для точного планування діяльності підприємства-виробника необхідно знати випуск готової продукції. Цей показник також дає керівнику організації інформацію про те, яку кількість виробничих потужностей потрібно задіяти в роботі.

Вам знадобиться

  • - статистичні дані про виробництво продукції на вашому підприємстві.

Інструкція

1. Найлегше вирахувати кількість виробленої продукції за допомогою статистичного звіту, яку зазвичай формує бухгалтерський відділ організації для місцевого кімстату. Подібний документ найчастіше складається раз на квартал, тому ви можете систематично уточнювати, скільки саме продуктів виробила ваша фірма за цікавий вас час.

2. Якщо ж з моменту складання останнього звіту пройшло досить багато часу, то випуск продукції потрібно вираховувати іншим методом. Знайдіть кількість виробленої продукції на початку та наприкінці звітного періоду, вирахуйте перше число з другого. Потім вирахуйте з отриманого числа залишки продукції, яка залишилася не реалізованою. Так ви отримаєте приблизний обсяг випуску ваших товарів.

3. Також кількість випущених товарів можна відстежувати по тому, як змінювався темп виручки вашої організації. Для цього вам знадобиться форма номер 2, яку складають бухгалтери за кожен звітний період. Порівняйте кілька звітів (бажано як мінімум два або три), тоді ви отримаєте явну картину того, яка динаміка випуску товарів на вашому підприємстві.


4. Існує стандартна формула, якою користуються багато співробітників великих підприємств для того, щоб знайти обсяги продукції, що випускається. Для точних розрахунків вам знадобиться знання обсягу реалізованих товарів, залишків нереалізованих товарів на складі, а також інформація про залишки вироблених товарів, які були на початок звітного періоду. Складіть разом кількість реалізованих товарів і залишки, наявні на поточний момент, а потім вирахуйте з одержаної суми залишки товарів, що перейшли в даний підзвітний період з минулого.

5. Дані, отримані вами, допоможуть уточнити, як організувати реалізацію продукції за допомогою дистриб 'юторів. Якщо ж виробничі потужності організації досить великі, то ви, ґрунтуючись на своїх розрахунках, можете збільшити кількість створюваних підприємством товарів.