Як знайти величину чистих інвестицій

Як знайти величину чистих інвестицій

Інвестиції відіграють важливу роль у розвитку окремого підприємства і цілої держави. Саме інвестиції - це основа для розширення діяльності компанії, зростання обсягів виробництва і прибутку.

Чисті та валові інвестиції

Мета діяльності комерційного підприємства - отримання та збільшення прибутку, яке може бути досягнуто за допомогою збільшення ціни або обсягу випуску.

Збільшити обсяг випуску можна за рахунок інтенсифікації процесу виробництва, однак це неминуче призведе до швидкого зносу використовуваного обладнання. Для розширення своєї виробничої діяльності компанії доведеться вишукувати кошти для придбання нового сучасного обладнання.

. . . . .

. .

В економіці розрізняють поняття "валових" і "чистих" інвестицій. Валові інвестиції - це фінансові ресурси, які використовуються для збільшення і відшкодування основного капіталу підприємства. Для відшкодування використовуються амортизаційні відрахування, а збільшення основного капіталу досягається за рахунок використання чистих інвестицій. З цього випливає, що значення чистих інвестицій можна визначити за формулою:NI = TI - A, де NI - чисті інвестиції, TI - валові інвестиції, А - сума амортизаційних відрахувань за певний період. Якщо NI 0, то виробничий потенціал збільшується і спостерігається економічне зростання.

Фактори, які впливають на величину чистих інвестицій

Інвестиційну діяльність можна розглядати на макрорівні (на рівні державної економіки) і на мікрорівні (на рівні економіки конкретного підприємства). На величину чистих інвестицій можуть надавати злиття наступні макроекономічні чинники:1. стабільність економічної та політичної системи; 2. рівень розвитку техніки; 3. рівень розвитку законодавчої бази; 4. оподаткування. Макроекономічні фактори діють на всі підприємства, що працюють на території конкретної держави. Крім того, на величину інвестицій впливати наступні додаткові фактори:- очікувана рентабельність вкладень:- рівень інфляції в економіці. Індивідуальний інвестор, приймаючи рішення про інвестування в підприємство, оцінює ймовірну норму прибутку або очікувану рентабельність капіталовкладень. Крім того, грамотний інвестор обов 'язково проаналізує кілька альтернативних варіантів вкладень. Наприклад, можна витратити грошові кошти на відкриття нового виробництва або розширення існуючого, а можна помістити ті ж грошові кошти на депозитний рахунок. Якщо банківський відсоток виявиться вище очікуваної рентабельності капіталовкладень, то інвестору буде не вигідно вкладатися в підприємство. На величину інвестицій також істотно впливає інфляція. Інфляція "з 'їдає" прибуток, тому номінальний дохід буде відрізнятися від реального. Здійснювати інвестиційну діяльність буде вигідно, тільки якщо норма прибутку буде перевершувати рівень інфляції.