Як змінити прізвище в трудовій книжці

Як змінити прізвище в трудовій книжці

У зв 'язку зі зміною персональних даних працівнику необхідно написати заяву на ім' я директора організації та додати копії відповідних документів, на підставі яких слід внести зміни до трудової книжки працівника, особової картки, трудового договору та інших документів, що містять персональні дані.

Вам знадобиться

  • - документи працівника;
  • - копії документів, на підставі яких слід внести зміни до документів, що містять персональні дані;
  • - документи підприємства;
  • - друк організації;
  • Ручка.

Інструкція

1. Працівнику слід написати заяву на ім 'я першої особи компанії. У шапці документа вписати повне найменування підприємства та прізвище, ініціали директора підприємства в давальному падеже. Співробітник вказує своє прізвище, ім 'я, по батькові і займану посаду в батьківському падеже. У змісті заяви фахівець висловлює своє прохання про внесення змін до документів, що містять персональні дані і вказує причину, з якої це необхідно зробити. Працівник ставить свій особистий підпис на документі і дату його написання. Співробітник додає до заяви копії документів (паспорта, свідоцтва про укладення/розірвання шлюбу), які служать підставою для внесення змін, і вписує їх назви в заяву. Директор організації проставляє резолюцію з датою і підписом.

2. Складіть наказ, в шапці якого впишіть повне найменування підприємства, вкажіть назву документа заголовними літерами і напишіть тему наказу, яка в даному випадку відповідає внесенню змін до документів, що містять персональні дані. Впишіть назву міста, в якому розташована компанія і вкажіть дату складання наказу.

3. Вкажіть причину внесення змін, в даному випадку - це зміна прізвища, впишіть прізвище, ініціали працівника. Вкажіть колишнє прізвище співробітника і нове прізвище фахівця.

4. У розпорядчій частині наказу впишіть прізвище, ім 'я, по батькові працівника, табельний номер і займану ним посаду, назву структурного підрозділу. Вкажіть назви документів, які служать підставою наказу, напишіть їх номери, серії, дати складання.

5. Покладіть відповідальність на особу, яка займається веденням та урахуванням трудових книжок, вкажіть її посаду, прізвище, ініціали.

6. Право підпису наказу має директор підприємства, який вказує займану посаду, прізвище, ініціали. Завіріть документ друком організації.

7. Ознайомте з наказом працівника, якому необхідно внести зміни до трудової книжки, під розпис.


8. У трудовій книжці співробітника на титульному аркуші закресліть однією рисою старе прізвище працівника і поруч впишіть нове. У відомостях про роботу впишіть таку фразу: "Прізвище змінено на прізвище", вкажіть нове прізвище фахівця, напишіть номер, серію і дату складання документа, на підставі якого зроблено цю зміну. Завірте запис печаткою організації та підписом особи, відповідальної за облік і ведення трудових книжок.