Як збільшити ліквідність

Як збільшити ліквідність

Ліквідність організації являє собою відображення її фінансової стійкості. Також, саме ліквідність компанії визначає здатність підприємства в обговорений час виконувати всі свої зобов 'язання. При цьому ліквідним є така фірма, яка в змозі покрити власні короткострокові зобов 'язання.

Інструкція

1. Погасіть дебіторську заборгованість. Адже ліквідність компанії визначається, ґрунтуючись на відносні показники. Наприклад, показник абсолютної ліквідності відобразить здатність компанії виконувати власні короткострокові зобов 'язання у формі реалізації грошових потоків, а також фінансових короткострокових вкладів. Цей коефіцієнт визначає, який розмір поточних зобов 'язань повинен бути погашений за короткий період.


2. Виключіть з розрахунку ліквідності суму виробничих запасів. Адже вони є найменш ліквідною частиною поточних активів. У цьому випадку ви отримаєте показник швидкої ліквідності, який характеризує можливості організації в покритті поточних зобов 'язань в результаті повного погашення наявної дебіторської заборгованості.

3. Підвищіть швидку ліквідність за рахунок збільшення зростання забезпеченості запасів власних обігових коштів. У свою чергу, якщо зростання цього показника буде пов 'язане з підвищенням розміру простроченої дебіторської закладеності, тоді це не зможе бути позитивним аспектом функціонування підприємства.

4. Стримуйте приріст позаоборотних активів, а також збільшення довгострокової дебіторської заборгованості. При цьому коефіцієнт поточної ліквідності визначає можливість розрахуватися за поточними зобов 'язаннями з умовою погашення короткострокових кредитів і реалізації всіх поточних запасів. Саме тому, для підвищення цього коефіцієнта потрібно нарощувати розмір власного капіталу фірми.

5. Випустіть нові акції в обіг для залучення грошових коштів. Це допоможе знизити вплив факторів, які можуть викликати зниження ліквідності. До таких факторів належать: спад загального виробництва, банкрутство боржників, недосконалість законодавства, застарілі технології, дефіцит власних коштів, зростання заборгованості.

6. Проводьте факторингові операції та укладіть договір-цесію (відступлення зобов 'язань, передача права власності). Крім цього, вдосконалюйте договірну роботу і посилюйте договірні вимоги.