Як збільшити фондовіддачу

Як збільшити фондовіддачу

Підприємства для успішного здійснення своєї діяльності повинні мати матеріальні умови та необхідні засоби виробництва, які є головним елементом у розвитку виробничих сил. Виробничі засоби підрозділюються на предмети і засоби праці. Ці складові в ринковій економіці виступають у формі фондів виробництва, які забезпечують безперервний процес виробництва, збуту продукції та розвиток соціальної сфери.

Вам знадобиться

  • Вжиття комплексу заходів.

Інструкція

1. Більшість підприємств мають основний капітал у розмірі 50% від усього майна. Відповідно, основою діяльності є основні невиробничі та виробничі фонди, які складаються з обладнання, будівель інших засобів. Ефективне використання цих фондів сприяє поліпшенню технічних і економічних показників, включаючи збільшення обсягу продукції, що випускається, зниження собівартості, затрачуваної трудомісткості на її виготовлення і підвищення прибутку.


2. Вдосконалення основних фондів, скорочення часу обороту, своєчасне оновлення і безперервне зростання притаманно ринковій економіці. Показник фондовіддачі значно відрізняється тенденцією до збільшення, якщо організація успішно функціонує. Разом з тим, на фондовіддачу можуть впливати, крім вартості основних фондів і амортизації, інші фактори: модернізація обладнання, зміна структури технологічного обладнання, капітальний ремонт обладнання, зміна співвідношення фондів невиробничого і виробничого призначення, зміна виробничої потужності та обсягу виробленої продукції внаслідок впливу ринкових факторів.

3. Фондовіддача відрізняється досить високою варіативністю, тому перераховані фактори безпосередньо впливають на позавиробничий процес.

4. Щоб збільшити фондовіддачу слід вжити деяких заходів: Застосувати нове обладнання замість застарілих моделей;

5. Продати обладнання, яке використовується вкрай рідко в процесі роботи або не використовується взагалі;

6. Збільшити частку основного обладнання, що призведе до зміни структури основних фондів;

7. Збільшити кількість змін, усунути простої виробництва, що дає зростання коефіцієнта використання машинного часу;


8. Підвищити загальну виробничу ефективність за допомогою збільшення продуктивності праці та ліквідації допоміжних фондів;

9. Перейти на виробництво тієї продукції, яка володіє високим рівнем доданої вартості.

10. На промислових підприємствах найчастіше застосовується вартісний показник фондовіддачі, який характеризує випуск продукції.