Як зареєструвати некомерційне партнерство

Як зареєструвати некомерційне партнерство

Некомерційне партнерство - це некомерційна організація, заснована на членстві. Вона має право сприяти своїм учасникам у здійсненні діяльності, спрямованої на досягнення соціальних, благодійних, культурних, наукових, освітніх та інших цілей.

Інструкція

1. Для того, щоб заснувати некомерційне партнерство, не обов 'язково реєструватися як юридична особа. Його організаторами можуть бути і громадяни. Однак законодавством передбачено, що некомерційне партнерство не може бути засноване однією особою. Число засновників має бути не менше двох. При цьому максимальна кількість учасників некомерційного партнерства законом не обмежена.

2. Якщо ви вирішили створити некомерційне партнерство, то вам необхідно прийняти спільне рішення разом з іншими засновниками. Для цього проведіть збори, розгляньте на ньому питання про створення партнерства і затвердіть його статут. Разом з іншими учасниками ви можете укласти установчий договір.

3. Для того щоб зареєструвати некомерційне партнерство, зверніться до податкових органів за місцем проживання з пакетом документів, до якого входить:рішення засновників про створення некомерційного партнерства; - рішення засновників про реєстрацію юридичної особи, яка оформляється у вигляді протоколу і містить питання про заснування юридичної особи, затвердження статуту, обрання органів управління;


4. У статуті вашого некомерційного партнерства повинні міститися відомості про його найменування, організаційно-правову форму, місце знаходження, порядок управління, предмет і цілі діяльності. Крім того, статут має розкривати інформацію про склад та компетенцію органів управління, права та обов 'язки членів некомерційного партнерства, умови та порядок вступу до партнерства та виходу з нього, джерела формування майна тощо.

5. Майно некомерційного партнерства ви можете сформувати з регулярних і одноразових членських внесків, добровільних майнових внесків і пожертвувань, виручки від реалізації продукції, робіт, послуг, дивідендів, доходів, одержуваних від власності та інших джерел.