Як зареєструвати благодійний фонд

Як зареєструвати благодійний фонд

Фонд - некомерційна організація, яка засновується громадянами та (або) юридичними особами на основі добровільних майнових внесків, що надійшли від них. Відмінною особливістю фонду є те, що він переслідує різного роду благодійні, соціальні, культурні чи інші суспільно корисні цілі.

Інструкція

1. Благодійний фонд може бути створений як шляхом реорганізації вже існуючої юридичної особи (іншої некомерційної організації), так і шляхом його установи. Засновниками фонду можуть виступати і громадяни, і юридичні особи. До складу засновників можуть також входити державні органи, органи місцевого самоврядування, якщо це не суперечить закону.

2. Процес утворення благодійного фонду шляхом його установи починається з прийняття рішення про його створення від імені всіх засновників. Дане рішення виноситься ними на загальних зборах. Тут же повинні бути вирішені питання управління фондом, затвердження його статуту, обраний склад постійно діючих органів, а головне, суспільно корисних цілей, для яких фонд створюється. Потім між засновниками укладається договір про створення цієї некомерційної організації, формується обсяг коштів, які в наступним переходять у розпорядження фонду у вигляді благодійних внесків.

3. Після врегулювання всіх вищеназваних питань, факт створення благодійного фонду підлягає державній реєстрації (із занесенням запису про створення до єдиного державного реєстру юридичних осіб). Для цього документи (рішення засновників про освіту фонду, його статут, документи, що підтверджують сплату внесків) надсилаються до реєстраційної палати.

4. Подані відомості проходять перевірку на відповідність їх чинному законодавству, за результатами якої палата приймає рішення про реєстрацію новоствореного благодійного фонду (або про відмову в такій реєстрації). Фонд вважається створеним з моменту його державної реєстрації.