Як заповнювати товарно-транспортні накладні

Як заповнювати товарно-транспортні накладні

Товарно-транспортна накладна - це офіційний супровідний документ, що використовується у вантажоперевезеннях автотранспортними підприємствами. Неправильне його заповнення може спричинити проблеми з контролюючими органами.

Інструкція

1. У загальному випадку, ТТН заповнюється трьома сторонами - вантажовідправником, вантажоперевізником і вантажоодержувачем. Кожен з них повинен максимально коректно заповнювати відповідні рядки документа. Ще до навантаження автотранспорту вантажовідправник вносить у документ свої реквізити, вказує дату заповнення і присвоює документу номер.


2. Крім того, вантажовідправником заповнюються такі поля: найменування вантажоодержувача, вантажовідправника та платника, а також всі їх реквізити.

3. Далі заповнюється таблиця товару, що перевозиться, із зазначенням найменування товару, кількості, ціни, одиниці виміру тощо. Також зазначається загальна кількість товару, їх загальна сума та загальна сума до оплати (прописом).

4. Якщо для оприбуткування товару необхідне зазначення додаткових характеристик, то ТТН повинен бути супроводжений відповідними документами.

5. На підставі "Подорожнього листа", також необхідно заповнити дані вантажоперевізника, якщо для виконання перевезення потрібно кілька рейсів, то їх кількість вказується у відповідному полі.


6. Документ засвідчується підписом відповідального за відвантаження товару, а також підписом головного бухгалтера. Наприкінці необхідно заповнити поля в розділах "Відпустка вантажу справила" і "Вантаж до перевезення прийняв".

7. Вантажоодержувач заповнює такі поля:• Організацію, що проводить розвантажувальні роботи, час початку та закінчення розвантаження, • Водій, підписом засвідчує факт доставки вантажу та його передачі вантажоодержувачу, • Заповнюються дані особи який прийняв вантаж, отримання вантажу вантажоодержувачем фіксується його штампом.

8. У разі невідповідності даних зазначених у ТТН, фактично поставленому вантажу, вантажоодержувач складає акт, для подальшого пред 'явлення претензій постачальнику. Всю відповідальність за правильне складання ТТН несуть вантажовідправник і вантажоодержувач. ТТН складається в чотирьох примірниках.

9. При заповненні ТТН вантажоперевізник повинен зазначити: відстань, на яку було перевезено вантаж, код експедирування вантажу, суму нараховану водієві за виконану роботу і т. д. Якщо водій бере участь у навантаженні та розвантаженні вантажу, то ця робота повинна бути відображена в угоді між перевізником і вантажовідправником (вантажоодержувачем) і оплачуватися окремо. Після того, як водій отримає заповнені документи про навантаження та вивантаження товару, процес перевезення вважається закінченим.