Як заповнювати книгу приходів і витрат

Як заповнювати книгу приходів і витрат

Індивідуальні підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, повинні вести книгу обліку доходів і витрат. У цьому документі відображаються всі надходження і витрати, понесені під час здійснення діяльності. На підставі цієї книги складається податкова декларація.

Вам знадобиться

  • - книга доходів і витрат;
  • - первинні документи.

Інструкція

1. Насамперед оформіть титульний аркуш книги. Для цього вкажіть дані підприємця, тобто Ф.І. О., ІПН, місце проживання. Тут же ви повинні написати рік, за який заповнюється документ. Нижче впишіть найменування вибраного об 'єкта оподаткування, наприклад доходи, зменшені на величину витрат. Вкажіть одиницю вимірювання. Якщо є розрахунковий рахунок у банку, напишіть його в нижній частині титульного листа.

2. Перейдіть до заповнення розділу I "Доходи та витрати". Тут ви повинні перерахувати всі доходи і витрати, що увійшли в податковий період. Відображати операції потрібно в хронологічному порядку. Кожному документу відведено окремий рядок. Спочатку вказуєте порядковий номер операції, потім дату і номер первинного документа. Далі вписуєте інформацію про саму операцію, наприклад сплачено страхові внески до ПФ за грудень. У 4 графу включіть доходи, а в 5 - витрати. У нижній частині підведіть підсумок, підрахувавши загальну суму.

3. Другий розділ заповнюйте в тому випадку, якщо ви обрали об 'єкт оподаткування - доходи мінус витрати. Якщо на балансі не числяться основні засоби і нематеріальні активи, даний аркуш оформляти не потрібно. Вкажіть порядковий номер документа, найменування ОЗ або НА, дату оплати об "єкта, дату введення в експлуатацію основного засобу, первісну вартість, строк корисного користування, залишкову вартість, суму витрат при обчисленні податкової бази.

4. У третьому розділі ви повинні розрахувати суму збитку, яка зменшує податкову базу за УСН. Цей лист заповнюється в тому випадку, якщо в минулому звітному періоді були понесені збитки.

5. Якщо ви при заповненні книги допустили помилку, ви можете виправити її, використавши метод "червоне сторно", тобто відобразити операцію зі знаком мінус. Також можна перекреслити однією горизонтальною рисою неправильне значення і написати правильне.