Як заповнити лімітно-заборну карту

Як заповнити лімітно-заборну карту

Лімітно-заборна карта використовується для оформлення відпустки до структурних підрозділів матеріальних цінностей для систематичного споживання або з розробленого ліміту. Даний документ має регламентовану форму № М-8 та заповнюється за встановленими правилами.

Вам знадобиться

  • - форма № М-8.

Інструкція

1. Встановіть ліміт за матеріальними цінностями, який розраховує на підставі обсягів виробничих ділянок і норм витрати матеріалів, встановлених на підприємстві для одиниці продукції. Внесіть відповідні зміни наказом по підприємству. Якщо необхідно виконати понадлімітний відпуск матеріалів, то керівник або уповноважена особа повинні підписати відповідний дозвіл на підставі окремої вимоги.


2. Виписуйте лімітно-заборну карту окремо для кожного виду матеріальних цінностей, а також для декількох взаємозамінних матеріалів. Якщо необхідно замінити один вид матеріалу на інший, в карті робіть запис "Заміна, дивіться вимогу №". Після чого зменшіть залишок ліміту.

3. Складайте документ у двох примірниках. Один передається на склад підприємства, а другий - споживачеві товарно-матеріальних цінностей. Засвідчується картка підписом головного бухгалтера.

4. Візьміть бланк за формою № М-8 для заповнення лімітно-заборної картки. Вкажіть назву підприємства, дату складання та порядковий номер документа. Позначте вид діяльності, для якого необхідний запитуваний матеріал. Заповніть дані відправника та одержувача, тобто структурних підрозділів, які відпускають та отримують матеріальні цінності за лімітно-заборною картою. Вкажіть облікову одиниці виробленої продукції та характеристику матеріалу, що відпускається.

5. Заповніть графу "Ліміт", в якій зазначається максимальна кількість матеріальних цінностей для зазначеного виробничого процесу. Після цього бухгалтер ставить бухгалтерський синтетичний рахунок, код аналітичного обліку та ціни за одиницю матеріалу. Комірник при видачі за лімітно-заборною картою матеріальних цінностей зазначає у відповідній графі дату відпустки, кількість переданого матеріалу та залишок ліміту.