Як внести освіту до трудової книжки

Як внести освіту до трудової книжки

На кожному підприємстві роботодавець повинен заповнювати трудову книжку працівникам відповідно до правил ведення трудових книжок. Вносити записи в неї необхідно не тільки про роботу, а й отриману співробітником очну або заочну освіту. За час роботи фахівець може підвищити свою кваліфікацію, і це потрібно зафіксувати в документі.

Вам знадобиться

  • документ про освіту, трудова книжка працівника або чистий її бланк, ручка, друк організації.

Інструкція

1. При вступі на роботу кадровий працівник у чистому бланку трудової книжки, якщо у працівника вона раніше не заводилася, на титульному аркуші вписує його прізвище, ім 'я, по батькові, дату і місце народження відповідно до документа, що засвідчує особу. Поряд з цими відомостями необхідно зафіксувати освіту фахівця. Впишіть статус освіти працівника (середня, середня спеціальна, середня професійна, вища професійна) відповідно до даних відповідного документа (диплома, атестата).

2. Відповідно до інструкції з ведення трудових книжок посилання на документ робити немає необхідності, коли співробітник, який знову вступає на роботу після проходження навчання, раніше ніде не працював.

3. Якщо ж працівник підвищив свою кваліфікацію, кадровику необхідно внести відповідний запис. Вона вноситься поряд із записами про роботу. Вкажіть порядковий номер запису арабськими цифрами, дату початку навчання та закінчення. У відомостях про роботу впишіть найменування навчального закладу, в якому спеціаліст здобував освіту. У підставах напишіть номер і серію відповідного документа (диплома, сертифіката тощо). Завірте внесений запис печаткою підприємства, в якому вона зафіксувалася, напишіть посаду, прізвище, ініціали відповідальної особи, поставте підпис.


4. Коли працівник отримав, наприклад, вищу освіту, і пред 'явив диплом, на титульному аркуші його трудової книжки, у графі про освіту поставте кому після внесеного раніше запису, напишіть вищу. У графі професія, спеціальність також через кому напишіть назву спеціальності, якою навчився співробітник.

5. Якщо фахівець отримав другу вищу освіту, статус на титульному аркуші не змінюється, зміни внести рекомендується тільки в графу професії на підставі підтверджуючого документа при його пред 'явленні.