Як визначити запас фінансової міцності

Як визначити запас фінансової міцності

Запас фінансової міцності будь-якої конкретної компанії показує наскільки далеко дане підприємство від точки беззбитковості. Він являє собою різність між фактичним обсягом продукції, що випускається, і обсягом її випуску в точці беззбитковості. Досить часто розраховується процентне відношення такого запасу міцності до фактичного обсягу. Отримана величина визначає на скільки відсотків може зменшитися обсяг реалізації.

Інструкція

1. Запас фінансової міцності показує той вираз, який позначає наскільки можна скоротити виробництво продукції, не несучи при цьому збитків. Абсолютне вираження являє собою розрахунок різниці між запланованим обсягом реалізації продукції і точкою беззбитковості. Цей вираз означає, що підприємство не повинно зменшувати обсяги виробництва більше, ніж є запасів фінансової міцності.


2. При цьому показник запланованого обсягу реалізації застосовується для оцінки виробничого ризику або тих втрат, які пов 'язані з системою витрат на виробництво.

3. Запас фінансової міцності у вартісному вираженні розраховується за такою формулою:Запас = Запланований обсяг реалізації х Р - Значення точки беззбитковості х Р, де Р являє собою ціну одного виробу.

4. При цьому, чим вище буде показник фінансової міцності, тим ризик втрат для підприємства стане меншим.

5. Існує й інший метод визначення запасу фінансової міцності організації, який визначає перевищення між реальним виробництвом і порогом рентабельності. Таким чином, запас фінансової міцності дорівнює різниці між виручкою підприємства і порогом рентабельності.

6. Запас фінансової міцності фірми виступає найважливішим показником у структурі фінансової стійкості. Розрахунок даного показника дозволяє оцінити певні можливості додаткового зменшення виручки від реалізації продукції тільки в межах точки беззбитковості.

7. У свою чергу, поріг рентабельності можна визначити як виручку від реалізації, при якій компанія вже не має збитків, але і не отримує прибутку, тобто всіх фінансових коштів від реалізації вистачає тільки на покриття постійних витрат, а прибуток дорівнює нулю.


8. Отже, для визначення повного запасу фінансової міцності підприємства потрібно виконати аналіз впливу різності між обсягом продажів і обсягом виробництва через подальшу корекцію значення запасу фінансової міцності, враховуючи приріст товарно-матеріальних запасів підприємства.