Як визначити власні обігові кошти

Як визначити власні обігові кошти

Оборотні кошти - це активи підприємства, вкладені в його поточну діяльність і забезпечують безперервність виробничого процесу. У їх складі виділяють власні обігові кошти - активи, які формуються за рахунок власного капіталу підприємства.

Інструкція

1. Розрахунок власних обігових коштів - перший крок фінансового аналізу кожної організації, оскільки при їх нестачі компанія змушена звертатися до зовнішніх джерел формування майна (кредитів і позик).

2. Визначити величину власних обігових коштів підприємства можна кількома способами. У першому випадку під власними оборотними коштами розуміється різниця між сумою джерел власних коштів (власного капіталу) і величиною позаоборотних активів. Вважається, що для нормальної забезпеченості господарської діяльності підприємства величина власних обігових коштів повинна становити не менше 1/3 від його власного капіталу. Іншими словами, власного капіталу організації має бути достатньо для формування всіх позаоборотних активів і близько 1/3 оборотних.

3. Власні обігові кошти розраховуються також іншим способом:СОС = СК + ДО - ВА, СК - власний капітал підприємства, ДО - довгострокові зобов 'язання (пасиви), ВА - позаоборотні активи підприємства. При цій методиці розрахунку мається на увазі, що оборотні кошти можуть бути сформовані не тільки за рахунок власного капіталу, але і за рахунок довгострокових залучених джерел (кредитів і позик).

4. Крім того, власні обігові кошти можуть розраховуватися як різниця між оборотними активами і короткостроковими зобов 'язаннями (пасивами) підприємства.

5. При аналізі фінансового стану підприємства визначають також коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами. Він розраховується як відношення величини власних оборотних коштів до суми оборотних активів організації. Нормативне значення для даного коефіцієнта 10%, тобто не менше 10% оборотних активів компанії має бути сформовано за рахунок власного капіталу.