Як визначити величину оборотного капіталу

Як визначити величину оборотного капіталу

Оборотний капітал передбачає під собою ті грошові кошти, які були вкладені до складу поточних активів організації. Це вартісне вираження елементів праці, які беруть пряму участь у діяльності виробництва і повністю перенаправляють власну вартість на собівартість товарів, що випускаються.

Інструкція

1. Оборотний капітал визначається у вигляді різниці між розміром поточних активів і значенням поточних (короткострокових) зобов 'язань підприємства. Адже оборотний капітал є сумою обігових коштів компанії.

2. У свою чергу, оборотні кошти є сукупністю грошових коштів, які були авансовані для створення, а також використання фондів обігу та виробничих оборотних фондів, що забезпечують безперервність діяльності виробництва та продажу товарів, що випускаються. При цьому наявність розміру обігових коштів у мінімальних, необхідних розмірах, які забезпечують нормальну комерційну, виробничу діяльність фірми, є обов 'язковою умовою для успішного виконання ними власних функцій.

3. До короткострокових (поточних) зобов 'язань організації відносять суму короткострокових кредитів, кредиторську заборгованість, розмір отриманих авансів, дивіденди до сплати, величина орендних платежів.

4. Визначте величину оборотного капіталу. Вона формується з матеріалів і запасів сировини, незавершеного виробництва, швидкозношуваних і малоцінних предметів, а також з дебіторської заборгованості та готових виробів. Вся їх загальна вартість визначає величину грошових коштів, необхідну для їх покриття. Наприклад, якщо значення поточних активів менше розміру поточних зобов 'язань, тоді оборотний капітал матиме від' ємне значення.

5. Пам 'ятайте, що величина оборотного капіталу компанії залежить від значення суми витрат, витрачених на придбання сировини, а також матеріалів і накладних прямих витрат при функціонуванні виробництва легкореалізованої продукції. Також величина обігових коштів залежить від тривалості циклу діяльності виробництва та реалізації виробів, що випускаються, вартості накладних непрямих витрат у діяльності виробництва та реалізації випущеної продукції, розміру отриманого кредиту та його терміну для повернення.