Як визначити швидкість обігу оборотних коштів

Як визначити швидкість обігу оборотних коштів

Швидкість обігу обігових коштів характеризує ефективність використання активів підприємства і час, протягом якого вони здійснюють повний обіг. Цей показник розраховується в цілому за сумою оборотних коштів і за окремими елементами: запасам, дебіторській заборгованості, грошовим коштам.

Інструкція

1. Оборот активів - це перетворення їх з матеріально-речової форми на грошову. Швидкість обороту - число обертів за заданий відрізок часу. Дана швидкість являє собою відношення середньої вартості оборотних коштів до виручки або собівартості продукції, робіт, послуг за аналізований період.

2. Для визначення швидкості обігу обігових коштів використовуйте наступний алгоритм:- обчислення коефіцієнта оборотності оборотних активів або їх окремих складових;

3. Визначте коефіцієнт обертаності сукупних оборотних активів за формулою:До об.а = (Виручка )/( Середня величина оборотних активів) Потім розрахуйте швидкість обороту, розділивши кількість днів у періоді на отриманий коефіцієнт обертаності. Для зручності округляйте число днів до рівного десятка: 30, 90, 180, 360.


4. Проаналізуйте швидкість обороту окремих елементів оборотних активів за тим же принципом. Для цього спочатку розрахуйте середні величини активів шляхом складання суми показників на початок і кінець періоду, а також цілих проміжних величин, і ділення отриманого значення на кількість звітних дат.

5. Обчисліть коефіцієнти обертання:- запасів: До оз = (Виручка )/( Середня величина запасів) або К оз = (Собівартість )/( Середня величина запасів); До одз = (Виручка )/( Середня величина дебіторської заборгованості) або К одз = (Сума погашеної дебіторської заборгованості )/( Середня величина дебіторської заборгованості); До одс = (Виручка )/( Середня величина грошових коштів) або К одс = (Сума відтоку грошових коштів )/( Середня величина грошових коштів).

6. Наступним кроком розрахуйте швидкість обороту елементів оборотних активів за наступними формулами, де Т - період обороту, Д - кількість днів у періоді. Запаси: Т = Д/К оз. Цей показник характеризує середній термін зберігання виробничих запасів, готової продукції або товарів, а також період виробництва; Т = Д/К одз. Значення показує період розрахунків дебіторів з підприємством, грошові кошти: Т = Д/К одс. Результат відображає кількість днів, яка в середньому проходить з моменту надходження грошей на розрахунковий рахунок до їх вибуття на оплату зобов 'язань.