Як визначити середньорічну вартість основних засобів

Як визначити середньорічну вартість основних засобів

Особливість експлуатації основних засобів полягає в тому, що вони переносять свою вартість на вироблену продукцію поступово, протягом декількох виробничих циклів. Тому облік основних засобів відображається таким чином, щоб можна було знати їх первісну речову форму і вартісні втрати.

Інструкція

1. Перш ніж приступити до розрахунку середньорічної вартості основних засобів, врахуйте що розрізняють їх первісну, відновлювальну і залишкову вартість. Початкова вартість відображає рівень витрат, пов 'язаний з придбанням або створенням основних засобів. Початкова вартість у процесі експлуатації майна не змінюється, за винятком випадків добудови, реконструкції або часткової ліквідації. Відновлювальна вартість відповідає витратам на придбання або створення аналогічних основних засобів у ринкових умовах. Для визначення відновної вартості проведіть переоцінку основних засобів з урахуванням індексації або ринкових цін. Залишкова вартість являє собою первісну (відновлювальну) вартість за мінусом зносу.


2. Ви повинні розуміти, що розрахунок середньорічної вартості основних засобів - це необхідність, обумовлена зміною їх фізичної та вартісної величини протягом року. Підприємство може купувати нове майно і списувати зношене. Тому початкова вартість основних засобів на початок року буде відрізнятися від їх первісної вартості на кінець року, яку ви можете розрахувати наступним чином:З перв (к. р.) = С перв (н.р.) + С - С виб, де С перв (к. р.) - первісна вартість основних засобів на кінець року; З перв (н.р.) - первісна вартість основних засобів на початок року; З - вартість основних засобів, введених в експлуатацію протягом року; З виб - вартість вибулих протягом року основних засобів.

3. Середньорічну вартість основних засобів ви можете розрахувати кільком способами. Найбільш простий з них - це визначення півсуми залишків основних засобів на початок і кінець року:З ср = (С перв (н.р.) + С перв (к. г.) )/2.Розрахунок даним способом дає не надто точний результат, оскільки введення і вибуття основних засобів протягом року здійснюється нерівномірно.

4. Використовуйте наступну формулу для більш точного розрахунку:З ср = С перв (н.р.) + х С - х С виб, де і - число повних місяців з моменту введення (вибуття) основних засобів.

5. Найбільш достовірним є метод розрахунку середньорічної вартості основних засобів за формулою середньої хронологічної: З ср = [(С1 (н.м.) + С1 (к. м.) )/2 + (С2 (н.м.) + С2 (к. м.) )/2... + (Ci (н.м.) + Ci (к. м.) )/2 ]/12, де Ci (н.м.) - вартість кожного об 'єкта основних засобів на початок місяця, Ci (к. м.) - вартість кожного об' єкта