Як визначити результат реалізації

Як визначити результат реалізації

Для відображення господарських операція виробничих підприємств, спрямованих на випуск та реалізацію готової продукції, в бухгалтерському обліку використовується фінансовий результат від реалізації товару. Ця величина визначається щомісяця на підставі документів, які підтверджують факт реалізації.

Інструкція

1. Використовуйте рахунок 90 "Продажу" для узагальнення всієї інформації про реалізовану продукцію та подальшого визначення фінансового результату. На кредиті рахунку необхідно відображати виручку від реалізації за відпускними цінами, а на дебеті - виробничу собівартість реалізованої продукції, вартість тари, комерційні витрати, акцизи, податок на додану вартість та інші витрати підприємства. У підсумку за дебетом збирається інформація щодо повної фактичної собівартості товару з податками та відрахуваннями, а за кредитом - суми, що оплачуються покупцями при відпуску продукції.

2. Відкрийте за рахунком 90 "Продажу" субрахунку, який дозволять відобразити окремі складові, що використовуються при розрахунку фінансового результату. Для цього використовуйте: субрахунок 90.1 "Виручка від продажів", субрахунок 90.2 "ПДВ", субрахунок 90.3 "Собівартість продажів", субрахунок 90.4 "Мита з експорту", субрахунок 90.5 "Акцизи", субрахунок 90.6 "Податок з реалізації" та інші. Обов 'язково створіть субрахунок 90.9 "Прибуток/збиток від продажів".

3. Підрахуйте наприкінці місяця обертів за кредитом і дебетом рахунку 90 "Продажі". При цьому дебетові обороти за субрахунками 90.2-90.6 необхідно списати на кредит субрахунку 90.1. При зіставленні даних величин визначається позитивний або негативний фінансовий результат реалізації. Отриману суму необхідно списати з субрахунок 90.9 на рахунок 99 "Прибутки та збитки". У результаті за рахунком 90 буде відсутній залишок на кінець місяця, а за його субрахунками щомісяця буде накопичуватися кредитове або дебетове сальдо.

4. Закрийте наприкінці звітного року всі відкриті субрахунки за рахунком 90, за винятком субрахунку 90.9, за допомогою внутрішніх записів на субрахунок 90.9. Таким чином, на 1 січня наступного звітного року буде нульове сальдо на всіх субрахунках. Проводячи подібні відображення, можна не тільки визначити результат реалізації продукції, а й зібрати необхідні відомості для складання звіту про прибутки та збитки.