Як визначити рентабельність активів

Як визначити рентабельність активів

Результати господарської діяльності будь-якої фірми необхідно аналізувати. Як правило, економічний аналіз діяльності проводиться після закінчення звітного періоду, коли сформовано бухгалтерський баланс. Одним з показників економічної ефективності діяльності підприємства є рентабельність.

Вам знадобиться

  • Бухгалтерська звітність за аналізований період:
  • - Бухгалтерський баланс (форма № 1 квартальної бухгалтерської звітності);
  • - Звіт про прибутки та збитки (форма № 2 квартальної бухгалтерської звітності).
  • Формула для розрахунку рентабельності активів підприємства:
  • Ra = P/A х 100%, де:
  • - Ra - рентабельність активів,%;
  • - P - чистий прибуток за аналізований період, тис.руб.;
  • А - середня величина активів підприємства за період, тис.руб.

Інструкція

1. Щоб проаналізувати ефективність використання активів (капіталу) підприємства, розраховують показник рентабельності активів. Рентабельність активів показує величину прибутку, що припадає на кожен рубль вартості активів (капіталу) підприємства. Рентабельність активів вважається нормальною при величині показника 18-20%.


2. Визначте суму чистого прибутку підприємства за аналізований період. Суму чистого прибутку підприємства візьміть за даними "Звіту про прибутки та збитки" (рядок 190).

3. Розрахуйте середню величину активів підприємства за аналізований період. Для цього складіть підсумки активу бухгалтерського балансу на початок і кінець звітного періоду (дані рядки 300). Отриману суму активів поділіть на 2. Так ви розрахуєте середню вартість активів підприємства за період.

4. Розрахуйте рентабельність активів підприємства наступним чином. Розділіть суму чистого прибутку підприємства на розраховану середню вартість активів підприємства. Помноживши отриманий коефіцієнт на 100%, отримайте рентабельність активів підприємства за аналізований період.