Як визначити природний приріст

Як визначити природний приріст

Оцінка демографічної ситуації в країні є основою для прогнозування потреб і трудових ресурсів суспільства і, як наслідок, обсягів виробництва для задоволення потреб населення. Для повноти аналізу необхідно визначити природний і міграційний приріст і просумувати ці величини.

Інструкція

1. Для аналізу демографічної ситуації в країні використовуються абсолютні і відносні величини двох видів приросту: механічного (міграційного) і природного. Другий показник характеризує різницю між числом народжених і померлих громадян за певний період часу.

2. Для того, щоб дані були максимально коректними, застосовуються статистичні методи, що дозволяють відстежувати найменші зміни. Ці методи включають контроль народжуваності і смертності, здійснюваний спеціальними органами. Дані для цього надходять з пологових будинків і лікарень і мають документальну основу.

3. Якщо кількість народжених за певний період перевищує число померлих, то говорять про розширене відтворення населення. Якщо вони приблизно однакові, це просте відтворення. Якщо ж різниця між ними негативна, то воно суджене, що свідчить про демографічний спад і вимагає введення екстрених заходів зі стимулювання народжуваності.

4. Абсолютна оцінка природного приросту полягає у обчисленні арифметичної різниці між обсягом відтворення на кінець і початок періоду, який може бути будь-яким календарним проміжком, від місяця до 5 років (короткостроковий аналіз) до десятиліть: від 5 до 100 років (довгостроковий аналіз).

5. Наприклад, нехай за місяць кількість народжених склала 155 000 осіб, а число померлих - 153 000. Тоді у наявності природний приріст у 2 000 жителів. Це можна вважати простим відтворенням, оскільки різниця невелика порівняно з обома величинами.

6. Відносна оцінка природного приросту здійснюється шляхом обчислення коефіцієнтів. При цьому абсолютну величину відносять до загальної кількості жителів. Таким чином, виходить якась величина, яка може бути виражена у відсотках. Наприклад: на початок року населення країни становить 50 млн людей. За рік народилося 1 млн осіб, а померло 850 000 жителів. Абсолютний показник природного приросту в цьому випадку дорівнює 150 000, а відносний - (150 000/50 000 000) • 100% = 0,3%.