Як визначити пасивність рахунку

Як визначити пасивність рахунку

Бухгалтер під час своєї діяльності стикається з поняттям активних і пасивних рахунків, яке визначає спосіб відображення операції. При цьому цей фактор визначає кредит і дебет проводки, що є основою ведення бухгалтерського обліку і визначає порядок заповнення балансу. У зв 'язку з цим, необхідно навчитися правильно визначати пасивність рахунку.

Інструкція

1. Відносьте до активних рахунків ті, які використовуються для обліку стану та зміни господарських коштів, що перебувають у розпорядженні підприємства. При цьому збільшення активів відображається на дебеті рахунку, а зменшення - на кредиті. Також варто відзначити, що активні рахунки характеризують цінності, які збільшують матеріальну базу підприємства.


2. Визначте пасивні рахунки. До них належать ті, які використовуються для обліку стану та зміни джерел формування засобів організації. На пасиві відображаються ті операції, які змінюються суму цінностей підприємства та склад боргових зобов 'язань. При цьому збільшення даних показників записують на кредит, а зменшення - на дебет.

3. Використовуйте відоме в бухгалтерії правило для визначення пасивності рахунку. Якщо необхідно відобразити, куди спрямовані кошти, то використовується актив, а якщо пояснити, звідки вони взялися, то запис робиться на пасивному рахунку. Необхідно зазначити, що з цього правила виходить наступне: сума активів підприємства дорівнює сумі пасивів. Справа в тому, що для відображення операції використовується подвійний запис, з одного боку якого знаходиться активний, а з іншого - пасивний рахунок.

4. Скористайтеся іншим правилом для з 'ясування активів і пасивів. Активні рахунки показують на те, що приносить дохід, а пасивні відображають те, що призводить до втрати ресурсів підприємства. При цьому низка рахунків бухобліку є активно-пасивними, тобто можуть характеризувати одночасно і прибутки, і збитки. Наприклад, рахунок "Розрахунки з кредиторами та дебіторами", на якому за дебетом зазначаються суми дебіторської заборгованості, а за кредитом - суми кредиторської.

5. Перевірте правильність визначення пасивності рахунків. Для цього за підсумками звітного періоду необхідно заповнити бухгалтерський баланс, у першій частині якого зазначаються відомості про активні рахунки, а у другій - про пасивні. Якщо розрахунок був зроблений правильно, то підсумкові рядки по активу і пасиву повинні бути рівні.