Як визначити купонний дохід облігації

Як визначити купонний дохід облігації

Облігації можуть бути вигідним і надійним об 'єктом довгострокового інвестування. Дохід, який приносять корпоративні облігації їх власнику, називається купонним. Він складається з накопиченого доходу і доходу, нарахованого організацією за час володіння цінним папером. Для практичних цілей необхідно знати принципи визначення цієї характеристики облігації і вміти її розраховувати самостійно.

Вам знадобиться

  • - облігація;
  • калькулятор;
  • - олівець;
  • - папір.

Інструкція

1. Уясните різницю між накопиченим купонним доходом і доходом нарахованим. Перший вид доходу утворюється ще до того, як облігація стала власністю організації, і зазначається в документі, що додається до придбаної облігації. Розраховувати слід суму нарахованого доходу, що утворився за час володіння цінним папером.


2. Визначте, наскільки актуальним і своєчасним є проведений розрахунок. Здійснювати його слід або за підсумками кожного місяця, протягом якого утримувач володів облігацією, або за результатами купівлі-продажу цінного паперу. У деяких випадках розрахунок рекомендується проводити після здійснення відповідних виплат емітентом облігації.

3. Виберіть метод розрахунку купонного доходу. Прямий рахунок дозволяє визначити дохід, виходячи з терміну володіння цінним папером в конкретному місяці і даних, визначених при емісії. Другий метод взято з практики проведення розрахунків за державними та муніципальними цінними паперами. При цьому купонний дохід визначають, керуючись даними про суми доходу, нарахованих на кінець кожного звітного місяця.

4. Для розрахунку доходу методом прямого рахунку використовуйте наступну формулу:Дк = Але * Ск/N * n, Дк - купонний дохід за місяць; Але - номінал цінного паперу; Ск - ставка купона; N - кількість днів у періоді, за який встановлено купонну ставку; n - кількість днів у місяці, коли облігація перебувала у власності власника.

5. При розрахунках для цілей оподаткування скористайтеся формулою, що застосовується в порядку, встановленому для муніципальних або державних цінних паперів:Дк = - , Дк - купонний дохід, НКД1 - накопичений дохід на кінець місяця, НКД2 - накопичений дохід, сплачений у момент придбання цінного паперу.

6. У тому випадку, коли власник облігації отримував у звітному місяці виплати з боку емітента, розрахуйте дохід так:Кд = С - + , Кд - купонний дохід за звітний місяць; С - сума виплаченого купона; НКД1 - накопичений дохід, виплачений продавцю при придбанні цінного паперу; НКД2 - накопичений дохід на кінець поточного місяця.