Як визначити граничну схильність до споживання

Як визначити граничну схильність до споживання

У сучасній економіці застосовується такий показник, як гранична схильність до споживання. Його розрахунок необхідно для визначення потреби країни в тому чи іншому продукті. Причому повинні бути відомі величини зміни витрат на товар, суми імпорту та експорту, а також загальний обсяг виробництва продукції.

Вам знадобиться

  • калькулятор;
  • - величина зміни сукупних витрат;
  • - величина зміни імпорту;
  • - сума державних витрат;
  • - сума інвестицій;
  • - сума, витрачена на виробництво продукції;
  • - величина чистого національного продукту.

Інструкція

1. Для обчислення граничної схильності до споживання необхідно визначити сукупні витрати. Просумуйте суму витрат на споживання конкретної продукції, інвестиції, державні витрати і чистий експорт. Остання величина знаходиться шляхом віднімання суми імпорту з суми експорту.


2. Визначте суму чистого національного продукту, величина якого повинна бути рівноважною, тобто загальний обсяг виробництва дорівнює сукупним витратам. Як правило, цей показник можна обчислити шляхом підсумовування всіх витрат між собою.

3. Визначте величину мультиплікатора, яка обчислюється шляхом ділення показника відхилення від суми чистого національного продукту (вона знаходиться шляхом віднімання з ПНП загальної суми зміни, розрахунок якої проводиться шляхом віднімання з більшої величини меншого показника) на суму вихідної зміни сукупних витрат.

4. Гранична схильність до споживання визначається наступним чином. З величини зміни сукупних витрат на виробництво продукції вирахуйте суму відхилення від показника чистого національного продукту. Отриманий результат помножте на суму збільшення (зменшення) ПНП.

5. Граничну схильність до споживання слід розраховувати для того, щоб визначити рівень виробництва продукції. Якщо загальні витрати дорівнюють або майже дорівнюють сумі коштів, яка необхідна для закупівлі певного обсягу продукції, то рівень виробництва є рівноважним.

6. Розрахунок граничної схильності до споживання продукції необхідний для визначення споживаної частки зміни в загальному доході. Як правило, величина граничної схильності виходить менше одиниці. Якщо відомий показник граничності схильності до заощадження, то складіть пропорцію, з якої буде видно, що величини назад пропорційні один одному.