Як визначається коефіцієнт фінансування

Як визначається коефіцієнт фінансування

Коефіцієнт фінансування, як показник, показує певну економічну стабільність тієї сфери господарського середовища, де підприємство здійснює свою основну діяльність. Зазвичай беруться до уваги результати його активного та ефективного реагування на різні змінювані внутрішні та зовнішні чинники.

Фінансова стійкість тієї чи іншої компанії в обов 'язковому порядку повинна бути заснована на постійному перевищенні показників доходу над витратами, на ефективному застосуванні матеріальних засобів і безперервному процесі виробництва. Коефіцієнт фінансування розраховується строго з господарської та виробничої діяльності організації. Кажучи іншими словами, це один з основних показників стійкості компанії.


Як оцінити економічну ситуацію

Щоб грамотно оцінити сформоване економічне становище, потрібно отримати коефіцієнт фінансування. Він розраховується ставленням власних джерел підприємства до коштів, які відносяться до категорії позикових. Здійснюється цей процес на підставі результатів бухгалтерського балансу.

Подібний показник визначає, в якій з часток активи складаються з особистого капіталу. Подібний фактор прямо характеризує незалежність суб 'єкта господарювання від різних зовнішніх джерел матеріальних засобів.

Прийнятні показники коефіцієнта

Якщо економічне становище сприятливе, коефіцієнт фінансування буде більше одиниці. У разі, якщо показник не дотягує до цього параметра, є ризик неплатоспроможності, як наслідок, з 'являться деякі складнощі при отриманні кредиту у фінансових установах. Не менш важливим параметром оцінки рівня ефективності перспективності підприємства є коефіцієнт сталого фінансування. Визначити його можна ставленням загальної суми всіх існуючих довгострокових зобов 'язань, а також власного капіталу до матеріальних засобів, врахованих у балансі. Подібний показник відображає саме ту частину активів, яка фінансується за допомогою постійних джерел. Іншими словами, це частина тривалий час використовуваних у тій чи іншій промисловій або господарській діяльності способів надходження матеріальних коштів. Будь-яке підприємство має прагнути до забезпечення стабільності своєї діяльності, причому на довготривалий термін. Досягнення такої мети буде можливим тільки при досить низькій залежності від кредиторів та інвесторів. На даний момент існує деяка особливість - власні матеріальні активи вкладаються в мінімальних розмірах, все інше надходження коштів здійснюється за рахунок різних запозичень. Це оптимальний метод розвитку діяльності, при мінімальних витратах матеріальних засобів.