Як виконати аналіз витрат

Як виконати аналіз витрат

Витратами є всі виплати, які здійснює підприємство в процесі фінансово-господарської діяльності. Причому як витрати, згідно з чинним податковим законодавством, визнаються тільки економічно обґрунтовані та документально підтверджені витрати. З метою економії витрат проводиться їх аналіз на підставі планових кошторисів і даних бухгалтерського обліку.

Вам знадобиться

  • - плановий кошторис витрат підприємства за аналізований період;
  • - фактичні дані бухгалтерського обліку про витрати за аналогічний період.

Інструкція

1. Порівняйте дані планового кошторису та бухгалтерського обліку за відповідними статтями витрат. При необхідності попередньо розподіліть і об 'єднайте фактичні витрати за групами, якщо їх найменування в бухобліку не відповідають статтям, зазначеним у кошторисі.


2. Проведіть оцінку виконання кошторису витрат загалом та за окремими статтями. Виявіть, за якими статтями є відхилення фактичних витрат від передбачених кошторисом. Проведіть перевірку дотримання встановлених норм витрат та визначте причини відхилень від кошторисних даних.

3. Подивіться, яка стаття має найбільшу питому вагу в кошторисі витрат. Якщо за нею є значні відхилення від запланованих даних, проведіть вибірку первинних документів, що підтверджують витрати. Обов 'язково порівняйте фактичні дані з розробленими нормами витрат.

4. Якщо перевитрата викликана змінами в технологічному процесі виробництва, розгляньте доцільність перезатвердження норм з тим, щоб змінити розрахунки за цією статтею витрат при складанні кошторису на наступний період.

5. Проаналізуйте кожну статтю витрат, за якими є відхилення. Визначте фактори, які спричинили перевитрата або економію і вкажіть, який з них справив найбільший вплив на відхилення суми витрат від запланованих даних.

6. Складіть пояснювальну записку щодо проведеного аналізу. Дайте пояснення про кожне відхилення за статтями витрат. Визначте доцільність внесення змін до планового кошторису витрат на наступний період.