Як виконати аналіз ресурсів підприємства

Як виконати аналіз ресурсів підприємства

Аналіз ресурсів підприємства дозволяє оцінити його внутрішнє середовище і визначити його сильні і слабкі сторони. У процесі аналізу необхідно дати оцінку ринку збуту, фінансам, виробничому процесу і роботі персоналу.

Інструкція

1. Підрахуйте, який обсяг продукції виробляє кожен структурний підрозділ і все підприємство в цілому. Розрахуйте показники ефективності роботи фірми та її підрозділів. Виявіть найсильнішу і найслабшу ділянку і оцініть роботу їх керівників.

2. Проаналізуйте склад активів підприємства. Оцініть роботу співробітників фінансової служби, простеживши за тим, які рішення приймаються з управління грошовими коштами фірми і наскільки вони ефективні.

3. Оцініть діяльність відділу маркетингу, яка повинна бути спрямована на позиціонування товару або послуги на ринку. Для цього необхідно проаналізувати тенденцію обсягу продажів компанії, ефективність розробленого плану маркетингу. Порівняйте ціни реалізації продукції фірми з цінами на аналогічну продукцію у конкурентів.

4. Розрахуйте економічну ефективність виробництва продукції підприємства та використання обладнання. Оцініть ступінь зносу основних засобів. Складіть і проаналізуйте структуру виробничих витрат, які повинні відповідати затвердженим нормам витрат матеріалів.

5. Визначте продуктивність праці та оцініть кваліфікацію виробничого персоналу, проаналізуйте, як здійснюється контроль якості, контроль за використанням матеріальних ресурсів та їх зберіганням, планування виробництва, та як контролюється виконання виробничого плану.

6. Дайте оцінку людським ресурсам на підприємстві. Для цього необхідно зробити висновки про кожного співробітника фірми і оцінити виконувані ним посадові обов 'язки, кваліфікацію, навички, компетентність у своїй роботі, мораль, відносини на виробництві, рівень складності виконуваної роботи, освоєння ним інших спеціальностей.

7. Зробіть висновки про сильні і слабкі сторони внутрішнього середовища підприємства. Використовуйте дані цього аналізу для розробки стратегії подальшого розвитку компанії.