Як відобразити збільшення статутного капіталу

Як відобразити збільшення статутного капіталу

У процесі господарської діяльності деякі керівники організацій намагаються залучити інвесторів, саме для цього збільшуючи статутний капітал. Робити це можна кількома способами, кожен з яких має свої переваги і недоліки.

Інструкція

1. У тому випадку, якщо ви бажаєте збільшити статутний капітал за рахунок грошових коштів, що вкладаються учасниками товариства, то повинні пам 'ятати, що вклади повинні бути внесені не пізніше двох місяців з дня прийняття рішення про збільшення капіталу. Після того як всі суми внесені, організовуються збори, на яких підбиваються підсумки збільшення статутного капіталу.


2. Якщо вкладник не є учасником товариства, але бажає мати частку, перед внеском у статутний капітал він повинен написати заяву. У цьому документі вказується розмір вкладу, терміни і методи здійснення внеску. Після затвердження його новим учасником товариства, керівник повинен внести зміни до установчих документів, які реєструються в податковому органі.

3. У бухгалтерському обліку відобразите вищеописані операції наступним чином:Д50 "Каса" або 51 "Розрахунковий рахунок" К75 "Розрахунки із засновниками", Д75 "Розрахунки із засновниками" К80 "Статутний капітал". У податковому обліку дані доходи не відображаються, навіть у тому випадку, якщо сума вкладу перевищує номінальну вартість частки.

4. Якщо ж ви хочете збільшити статутний капітал за рахунок переоцінки власного майна організації, то ви також повинні пропорційно збільшити номінальну вартість частки всіх учасників. Врахуйте, що переоцінку активів можна проводити не частіше одного разу на рік. У бухгалтерському обліку зробіть такі проводки:Д01 "Основні засоби" К83 "Додавальний капітал", - Д83 "Додавальний капітал" К02 "Амортизація ОС", - Д83 "Додавальний капітал" К80 "Статутний капітал".

5. Також ви можете збільшити статутний капітал за рахунок нерозподіленого прибутку. У бухгалтерському обліку відобразите це наступним чином:Д84 "Нерозподілений прибуток" К80 "Статутний капітал". У податковому обліку доходи від збільшення номінальної вартості частки визнаються позареалізаційними.