Як відобразити вибуття основних засобів

Як відобразити вибуття основних засобів

Вибуття об 'єкта основних засобів організації оформляється згідно з установленими нормативами та відображається в бухгалтерському обліку розгорнуто у складі інших витрат і доходів. При цьому бухгалтерські записи розрізняються залежно від того, яким чином основний засіб вибуває з обліку.

Інструкція

1. Визначте причину вибуття об 'єкта основних засобів з підприємства. Він може бути списаний через непридатність до використання, переданий безоплатно, переданий як внесок у статутний капітал, зданий в оренду, реалізований за договором міни та інше. На підставі цього факту необхідно оформити акт про приймання-передачу за формою ОС-1 або акт про списання за формою ОС-4. Внесіть відповідні зміни також до інвентарної картки за формою ОС-6.


2. Відкрийте за рахунком 01 "Основні засоби" субрахунок 01.В "Вибуття основних засобів", на якому відображатимуться дані операції. Спишіть початкову вартість об 'єкта відкриттям кредиту за рахунком 01 і дебету за рахунком 01.В. Відобразіть списану амортизацію на дебеті рахунку 02 "Амортизація основних засобів" з обігом до кредиту рахунку 01.В. Наступні бухгалтерські записи залежать від причини вибуття основного засобу.

3. Відобразіть списання залишкової вартості об 'єкта основних засобів на дебеті рахунку 91 "Інші доходи і витрати" та кредиті рахунку 01.В, якщо вибуття відбулося через непридатність до використання, продажу або безоплатної передачі. Якщо об 'єкт передається до статутного капіталу іншого підприємства, то відкривається кредит за рахунком 01.В і дебет за рахунком 58 "Фінансові вкладення" на залишкову суму.

4. Зробіть бухгалтерський запис для відображення отриманої виручки від продажу об 'єкта основних засобів. Для цього відкрийте кредит за рахунком 91 і дебет за рахунком 62 "Розрахунки з покупцями".

5. Розрахуйте та врахуйте ПДВ від реалізації на кредиті рахунку 68 "Розрахунки з податків" у кореспонденції з рахунком 91. Якщо відбулася безоплатна передача об 'єкта, то ПДВ нараховується на підставі ринкової ціни основного засобу. При цьому необхідно списати витрати, пов 'язані з передачею, на кредиті відповідних рахунків.