Як відображати сумові різниці

Як відображати сумові різниці

Часом організації укладають договори на придбання товарів, надання послуг або виконання робіт з наданням оплати у вигляді умовних одиниць. Враховуючи такі угоди, бухгалтери досить часто стикаються з проблемою правильного відображення сумових різниць у бухобліку. Сумові різниці виникають в результаті відмінності оцінки вартості товарів, робіт або послуг залежно від курсу іноземної валюти на дату оплати.

Інструкція

1. Відображайте сумові різниці в бухгалтерському обліку підприємства, якщо ви є продавцем товару, послуги або робіт, на підставі п. 6.6 ПБУ 9/99 "Доходи організації". У цьому випадку сумова різниця дорівнює різниці між сумою, відображеною за кредитом рахунку 90 у день визнання виручки з бухобліку, та сумою, що надійшла на розрахунковий рахунок підприємства як оплата за фактом виконання умов договору.


2. Дану величину продавцю необхідно використовувати для корекції суми виручки, відображеної за кредитом рахунку 90. Якщо на дату оплати курс іноземної валюти, що відповідає умовній грошовій одиниці в договорі, зріс щодо курсу на дату визнання доходу, то підприємство-продавець фіксує позитивну сумову різницю. Якщо ж знизився, то відзначається негативна сумова різниця.

3. Визначайте сумові різниці в бухгалтерському обліку організації, якщо є покупцем, відповідно до п.6.6 ПБУ 10/99 "Витрати організації". Сумова різниця покупця дорівнюватиме різниці між сумою оплати, розрахованої за курсом іноземної валюти на відповідну дату, та вартістю придбаного товару, розрахованою на даті утворення кредиторської заборгованості. Негативна сумова різниця або додаткова витрата виникає при збільшенні курсу валют, а позитивна - при зниженні.

4. Займіться розробкою способу обліку сумових різниць стосовно вашого підприємства індивідуально, оскільки нормативні акти не встановлюють конкретного варіанту їх обліку в бухгалтерії організації. Враховуйте при цьому специфіку діяльності компанії і закріпіть отриманий спосіб в обліковій політиці.

5. Визначте, який вид витрат підприємства відповідає отриманим сумовим різницям. Справа в тому, що в переліку витрат, зазначеному в ПБУ 10/99, відсутнє таке найменування витрат. У зв 'язку з цим, сумову різницю найлогічніше буде віднести до звичайних видів діяльності і відображати в собівартості продажів дебету за рахунком 90. Також сумові різниці можна відображати в бухгалтерському обліку на тому ж рахунку, що і вартість придбаних товарів. При цьому необхідно буде відкривати окремі субрахунки за витратами.