Як відкривати рахунки в бухгалтерському обліку

Як відкривати рахунки в бухгалтерському обліку

Активи та пасиви в процесі діяльності того чи іншого підприємства постійно то зменшуються, то збільшуються. Щоб контролювати зміну кількості коштів, а також оперативно керувати господарськими процесами, потрібно відкривати рахунки бухобліку.

Інструкція

1. Для кожного об 'єкта бухобліку слід відкривати окремі рахунки. Господарські кошти установи обліковуйте в рахунках "Основні засоби", "виробничі запаси", "Малоцінні та предмети, що швидко зношуються", "Каса".


2. Джерела господарських коштів належать до рахунків "Статутний капітал", "Резервний капітал", "Нерозподілені прибутки, розрахунки з постачальниками та підрядниками", "Короткострокові позики". Для господарських процесів слід відкривати рахунки "Виробництво" та "Доходи від реалізації".

3. Облік руху коштів ведіть за окремими рахунками. Створіть спеціальну таблицю, що складається з двох частин. У першій частині таблиці вказуйте дебет, у другій - кредит. Окремо потрібно відображати зменшення і збільшення коштів.

4. Нові рахунки відкривайте, отримуючи результати ведення господарської діяльності за цілий звітний місяць - з першого числа місяця по останнє. Що стосується кількості рахунків, воно збігається з величиною об 'єктів бухобліку. Ведіть їх запис на підставі первинних документів.

5. У бухгалтерському обліку розрізняють активні, а також пасивні рахунки. Перші характеризують облік наявності та зміни господарських засобів. Зменшення витрат в даному випадку записуйте в кредиті, а списання або їх збільшення - в кредиті. Активні рахунки відкривайте на підставі балансового активу за останній день попереднього звітного періоду, а саме місяця.

6. Тепер що стосується пасиву. Він вказує вже на облік наявності та змін джерел господарських коштів установи. А записується він як актив, але в дзеркальному відображенні. Пасивні рахунки відкривати слід на підставі балансового пасиву за попередній звітний період.

7. Щоб контролювати рух коштів і джерел підприємства, ведіть подвійний запис. Цей процес називається бухгалтерською проводкою, або кореспонденцією рахунків. Самі ж рахунки називають, відповідно, кореспондуючими. Бухгалтерські проводки створюйте на підставі структури рахунків активних і пасивних. Спочатку відкривається дебет одного рахунку, потім - кредит іншого.