Як вести облік продажів

Як вести облік продажів

Згідно з Податковим кодексом, платники ПДВ повинні вести облік продажів. Це необхідно для того, щоб розрахувати оподатковувану базу, оцінити ефективність роботи підприємства і зменшити деякі статті витрат для подальшого збільшення прибутку.

Інструкція

1. У першу чергу виберіть метод обліку продажів. Для цього ви можете використовувати спеціалізовані програми, які дозволять відстежити всі рухи товарно-матеріальних цінностей. Можете вести облік згідно зі звітами, наданими менеджерами.

2. Всю нюанси і тонкощі ведення обліку продажів закріпіть в обліковій політиці організації. Тут ви повинні вказати, як здійснюється облік, як визначається вартість товару тощо. У даному локальному документі закріпите і всі необхідні для обліку документи (рахунок-фактури, рахунки, товарні накладні та інші).

3. Кожна угода має проходити за договором. Тому укладіть з покупцями дані юридичні документи. Якщо ви бажаєте змінити одну з умов, оформіть і підпишіть додаткову угоду.


4. Щоб зареєструвати відвантаження продукції в книзі продажів, використовуйте рахунок-фактуру. Саме цей документ є підтвердженням на вирахування ПДВ, за його відсутності ви не маєте права включати суму при розрахунку податку.

5. До рахунок-фактури оформіть товарну накладну (форма № ТОРГ-12) або товарно-транспортну накладну (форма № Т-1). Всі документи повинні мати повну і достовірну формацію, помарки і підчистки не допускаються.

6. Всі рахунок-фактури реєструйте в книзі продажів. Цей журнал після закінчення податкового періоду повинен бути пронумерований, зшитий і скріплений підписом керівника і печаткою організації. Якщо необхідно внести зміни до журналу, складіть додаткові аркуші.

7. Облік продажів здійснюйте за допомогою таких рахунків: 62 "Розрахунки з покупцями", 90 "Продажі", 44 "Витрати на продаж", 45 "Товари відвантажені" та ін. Проводки можуть виглядати наступним чином:Д45 К41 - відображені товари відвантажені, Д62 К90 - реалізовані товари на склад покупця, Д91 К48 - відображена собівартість реалізованих товарів.