Як створити структуру підприємства

Як створити структуру підприємства

Організаційна структура являє собою документ, що встановлює якісний і кількісний склад підрозділів компанії, а також схематично відображає розпорядок їх взаємодії. Структура підприємства, як правило, встановлюється виходячи з сутності та обсягу завдань, що вирішуються фірмою, інтенсивності та спрямованості, що склалися в організації документаційних та інформаційних потоків, з урахуванням її матеріальних та організаційних можливостей.

Інструкція

1. Сукупність всіх виробничих підрозділів (ділянок, цехів, обслуговуючих господарств) прямо або побічно беруть участь у виробничій діяльності, їх склад і кількість визначають виробничу структуру організації.

2. При цьому до факторів, що впливають на виробничу структуру компанії, відносять характер продукції, що випускається, масштаб виробництва, технологію її виготовлення, ступінь спеціалізації підприємства та його кооперування з іншими фірмами, а також рівень спеціалізації виробництва у внутрішньому стані підприємства.

3. Існує три етапи виробничої структури компанії: технологічний, предметний і змішаний. Ознака предметної структури передбачає під собою спеціалізацію робочих ділянок на виготовленні певних виробів. У свою чергу, ознака технологічної структури - це спеціалізація цехів фірми з виконання певної галузі виробничого процесу. Наприклад, наявність ливарного або механічного цехів на заводі.


4. Необхідно визначити характер виконуваної роботи. Щоб виконати завдання даної стадії слід розбити їх на підпункти, які передбачатимуть певні види робіт. Наприклад, постановка завдань, здійснення розрахунку необхідної кількості робіт, усунення марних робіт і дублювання, план розробки самого процесу, також перевірка (проводиться, щоб не упустити будь-яку важливу складову область роботи).

5. Розподіл всіх робіт між конкретними елементами менеджменту. Даний етап передбачає: встановлення обов 'язкових стандартів або норм (наприклад, визначення допустимої кількості посадових обов' язків між керівниками всіх рівнів); технічні методики в рамках наукових способів управління (аналізування робочого часу, дослідження методів, а також організації праці); встановлення співпраці всіх працюючих осіб в рамках підприємства.