Як створити програму аудиту

Як створити програму аудиту

Аудиторська перевірка передбачає під собою процедуру проведення незалежного аналізу діяльності організації. Як правило, дана перевірка проводиться за бухгалтерською звітністю компанії.

Інструкція

1. Проаналізуйте ризики компанії, грунтуючись на її попередні даних і результати всіх проведених аналітичних робіт. Потім складіть загальний план для проведення майбутньої аудиторської перевірки, який повинен визначати послідовність дій самого аудитора. Тобто за якими саме напрямками, а також з якою інтенсивністю будете проводити перевірку. Для раціональної постановки завдань і найкращого огляду можете використовувати графіки, діаграми або комп 'ютерні системи.


2. Виберіть загальний план перевірки у вигляді таблиці. У ній відіб "єте такі дані: назва організації, що перевіряється, час аудиторської перевірки, ПІБ керівника групи аудиторів, кількість людино-годин, склад учасників аудиторської групи, плановані види процедур, розрахунок планованого аудиторського ризику, ПІБ виконавця та примітки. У свою чергу, загальний комплекс об 'єктів перевірки (або планованих груп робіт) при складанні даного плану може бути наступним:перевірка установчих документів, аудит наявних позаоборотних активів та основних засобів, перевірка виробничих запасів, оцінка витрат на виробництво, перевірка товарів, аудит витрат на реалізацію, перевірка руху грошових коштів, аудит касових операцій, розрахунки, перевірка забалансових рахунків, аудит правильності складання документів фінансової звітності та стану наявного бухгалтерського обліку, перевірка правильності складення

3. Проводьте перевірку, згідно з раніше розробленим планом. При цьому всі дані по ходу аудиту заносіть в комп 'ютер. Для цього можете використовувати спеціально розроблену програму для перевірки компанії.

4. Зверніть увагу, що програма є розвитком раніше складеного плану аудиту і передбачає під собою детальний перелік усіх досконалих аудиторських процедур. У свою чергу, ці роботи необхідні для практичної реалізації вашого плану аудиту. Сама програма потрібна для більш ефективного розподілу діяльності всередині аудиторської групи, а також для контролю проведення перевірки з боку керівників аудиторської фірми.